Onderzoeksrapport besteding klimaatsteun

CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan. We bestrijden armoede door ongelijkheid tegen te gaan. Zo werken we bijvoorbeeld samen met gemeenschappen in arme gebieden om zich zo goed mogelijk aan te passen aan klimaatverandering en voor te bereiden op natuurgeweld. Maar wat als het schort aan de internationale bijdragen aan de klimaatafspraken?

Onderzoek van CARE wijst uit dat rijke landen en financiële instellingen stelselmatig een vertekend beeld schetsen van de hulp die ze bieden voor klimaatadaptatie. Bijna de helft van de steun gaat naar doeleinden die niets met aanpassing aan klimaatverandering te maken hebben.

Lees het persbericht dat we hierover publiceerden

Download het onderzoeksrapport van CARE:

Download de proportionele bijdrage van Nederland aan het klimaatakkoord:

Climate Adaptation Summit

Het onderzoeksrapport komt uit in aanloop naar de Climate Adaptation Summit, de internationale klimaattop die door Nederland wordt georganiseerd op 25 januari 2021. Niet eerder werd zo’n groot onderzoek gedaan naar de besteding van klimaatsteun.