Internationale vrouwendag 2021

Op Internationale Vrouwendag staan we stil bij de rol die vrouwen kunnen spelen bij het creëren van oplossingen.

CARE werkt aan gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, met het doel armoede te bestrijden en zo bij te dragen aan een eerlijke wereld. We zetten daarbij een aantal zaken voorop: we stellen ongelijkheid tussen rijke en arme landen en binnen gemeenschappen ter discussie, we werken samen met lokale partners en we betrekken uitdrukkelijk vrouwen en hun belangen in de discussie.

We zien op die manier gesprekken ontstaan waar partijen, die eerder tegenover elkaar stonden, gezamenlijk tot oplossingen komen. Oplossingen die beter werken dan een eenzijdige aanpak – goed bedoeld of niet – waar de andere partij zichzelf niet in herkent of niet in gerespecteerd voelt.

Andere aanpak

Op Internationale Vrouwendag staan we stil bij de rol die vrouwen kunnen spelen bij het creëren van oplossingen. In ons werk zien we daar veel voorbeelden van, en we stimuleren dit ook bewust.

Vrouwen blijken hun inkomen en spaargeld bijvoorbeeld veelal te investeren in initiatieven die tot sociaaleconomische vooruitgang leiden. Vrouwelijk leiderschap draagt bovendien bij aan een beter machtsevenwicht en een aanvullend perspectief. Wij zetten nadrukkelijk in op samenwerken: bij het verbeteren van de positie van vrouwen worden mannen bewust betrokken. Zo veranderen we gezamenlijk beperkende sociale normen.

Lokaal talent

Samenwerken betekent voor ons ook samenwerken met talent uit de landen waar we werken, zoals we in deze bijlage doen met het werk van de fotografen Fatmata uit Sierra Leone en Jessica uit Ivoorkust. We laten ons ook inspireren door vakgenoten, in dit geval door interviews met vrouwen die hun sporen in de ontwikkelingswerksector ruimschoots hebben verdiend en hun kennis delen in deze Trouwbijlage.

Armoede bestrijden, door ongelijkheid tegen te gaan

We geloven dat onze aanpak bijdraagt aan het verkleinen van verschillen, het verminderen van ongelijkheid en uiteindelijk een gezonder evenwicht tussen kracht en tegenkracht in de wereld.