Historische dag voor werkende vrouwen wereldwijd

Vrijdag 21 juni 2019 is een historische dag voor werkende vrouwen wereldwijd, want op deze dag is er een akkoord bereikt ten aanzien van een nieuwe International Labour Organization (ILO) convention waarmee een einde komt aan geweld en intimidatie op de werkvloer.De vandaag gesloten overeenkomst is het resultaat van intense onderhandelingen in Genève tijdens de Internationale Arbeidsconferentie 2019, de jaarlijkse bijeenkomst van de 187 lidstaten van de ILO. De toonaangevende ILO-conventie is het allereerste mondiale verdrag over geweld en intimidatie op de werkplek en na jaren van campagne voeren door vakbonden, het maatschappelijk middenveld en organisaties met speciale aandacht voor de behoeftes van vrouwen, waaronder CARE.

Een mondiaal probleem

“Geweld en intimidatie op de werkplek is een wereldwijd probleem dat een wereldwijde reactie vereist. Meer dan een derde van alle landen heeft geen bestaande wetgeving om seksuele intimidatie op het werk te verbieden – wat neerkomt op een enorme historische blinde vlek ” zegt Glen Tarman, Head of Global Advocacy bij CARE International. “Deze conventie betekent dat we nu internationale juridische normen hebben om vrouwen op het werk specifiek te beschermen tegen intimidatie en misbruik. Hoewel dit een geweldig startpunt is, zal de volgende stap zijn om deze normen voor vrouwen overal ter wereld in praktijk te brengen. “

Caroline Kende-Robb secretaris-generaal van CARE International
Caroline Kende-Robb secretaris-generaal van CARE International

Caroline Kende-Robb secretaris-generaal van CARE International: “De reikwijdte van de overeengekomen ILO-conventie weerspiegelt de behoeften van de honderdduizenden vrouwen die CARE dagelijks ondersteunt; grotendeels de meest gemarginaliseerde en minst zichtbare wereldburgers. Alleen al in Cambodja melden bijna een op de drie vrouwelijke fabrieksmedewerkers dat ze de afgelopen 12 maanden seksueel intimiderend gedrag op de werkplek hebben ervaren – we willen dat aantal overal op nul brengen.”Kende-Robb vervolgt: “Hoewel dit een belangrijke stap voorwaarts is, hebben we nu de regeringen nodig om de ILO-conventie zo snel mogelijk te bekrachtigen, zodat deze vrouwen echte verandering zien in hun werkomgeving, die veilige plaatsen moeten zijn, zonder misbruik”

Weg voorwaarts

CARE vindt de nieuwe overeengekomen ILO-conventie uiterst bemoedigend. Het definieert misbruik en geweld op de werkvloer op een progressieve manier met een sterke gender-dimensie. Het onderstreept een inclusieve, geïntegreerde en gender-gevoelige aanpak om geweld en intimidatie met betrekking tot werk te beëindigen. CARE is van mening dat het belangrijk is dat regeringen overeenkomen dat de ILO-conventie alle werknemers overal omvat –  voor alle sectoren, zowel particulier als openbaar, zowel in de formele als informele economie, en in stedelijke en landelijke gebieden. CARE onderstreept de cruciale rol van vrouwen rond het opnemen van het ILO-verdrag in nationale wet- en regelgeving en in het betrekken van implementatie-, handhavings- en herstelinstanties en werkgevers. CARE roept op tot actie door overheden, werkgevers, vakbonden en het maatschappelijk middenveld om ervoor te zorgen dat vrouwen een sterke, zinvolle rol kunnen spelen en dat hun stem wordt gehoord en ernaar wordt gehandeld.

Zie onze quick guide voor meer informatie ocer de ILO conventie (ENG).