Het nieuwe jaarverslag is beschikbaar!

Wat is er gebeurd met de donaties die aan ons werden toevertrouwd? Welke impact hebben we ermee gemaakt, wat verliep succesvol en waar streven we naar verbetering? Naast het gedetailleerde jaarverslag presenteren we in dit document de meest opmerkelijke resultaten en verhalen voor een beknopt overzicht.

De coverfoto die is gebruikt voor het nieuwe jaarverslag 2022-2023 werd gemaakt in Dadaab. Foto: CARE

Resultaten 2022-2023 CARE Nederland

Hieronder zetten we enkele resultaten, die in het nieuwe jaarverslag te vinden zijn, uiteen. Opgedeeld per thema; Noodhulp, Vrouwenrechten en Duurzaam bestaan opbouwen. Het nieuwe jaarverslag en die van alle voorgaande boekjaren, zijn te downloaden via onze pagina Jaarverslagen.

In de periode 2022-2023 bereikten we wereldwijd meer dan een miljoen mensen.

CARE verleende noodhulp aan de getroffenen van de zware overstromingen in Balochistan, Pakistan. Foto: CARE.

Noodhulp

Tijdens een noodsituatie komen we snel in actie en doen wat nodig is om mensen steun te bieden. CARE heeft daarbij speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes. Ook in de periode na een ramp werken we samen met mensen om hun leven weer op te bouwen.

  • 198.468 mensen werden bereikt met hygiënepromotie en bewustwordingsactiviteiten.
  • 198.101 mensen kregen toegang tot veilig en schoon drinkwater.
  • 73.529 mensen werden voorzien van veilige, schone en werkende toiletten.
Kouadio Akissi Justine verkoopt brood en taarten op scholen. Ze is een pleitbezorger voor de empowerment van vrouwen en moedigt haar vrouwelijke buren aan om op te komen voor hun rechten. Foto: CARE

Vrouwenrechten

CARE zet zich in voor een betere positie van vrouwen. We pakken schadelijke normen aan en betrekken mannen en jongens hierbij. Zo maken we een einde aan onrecht en bestrijden we armoede.

  • 72.872 mensen kregen voorlichting over gendergerelateerd geweld.
  • 52.260 vrouwen ontvingen uitgebreide en correcte informatie over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
  • 15.521 mannen en jongens werden betrokken in het steunen van vrouwen en meisjes.

Duurzaam bestaan opbouwen

Door mensen te helpen om zich aan te passen aan klimaatverandering, voorkomen we dat armoede en ongelijkheid verder toenemen. Ook stimuleren we regeringen om klimaatafspraken na te leven.

  • 11.433 mensen kregen training in duurzame landbouwmethoden.
  • 8.784 mensen kregen toegang tot leningen van gezamenlijke spaarprogramma’s.
  • 4.116 mensen kregen producten om hun landbouwopbrengst te bevorderen.

Onderwijs in Somalië: Vandaag leren om morgen les te geven

Sarah Easter, medewerker van CARE, praat met Hamdi Suleman, 14 jaar oud. Foto: CARE

Het leven in Somalië zit voor jonge meisjes zoals Hamdi onevenredig vol met uitdagingen. Vooral in noodsituaties zoals nu tijdens de extreme droogte. Meisjes worden namelijk het eerst thuisgehouden en mogen niet (meer) naar school. Ze moeten helpen bij huishoudelijke taken en worden lopend op pad gestuurd naar verafgelegen waterbronnen. Lees het verhaal van Hamdi Suleman hier op onze website.

Hartelijk dank!

Wij willen al onze donateurs, partners en sponsoren nogmaals hartelijk danken. Zonder deze trouwe steun, kunnen wij mensen, waaronder meisjes zoals Hamdi Suleman, niet helpen.

Direct downloaden?

Het nieuwe (Engelstalige) jaarverslag 2022-2023 direct downloaden en doornemen? Dat kan via de button hieronder: