De noodsituatie in Jemen

Na meer dan zes jaar oorlog, bevinden miljoenen mensen in Jemen zich nog altijd in ‘s werelds grootste humanitaire crisis. Alleen al gedurende het voorbije jaar was noodhulp onmisbaar voor 66 procent van de totale bevolking van Jemen. 12,1 miljoen mensen verkeren in een onmiddellijke noodsituatie. Vele vrouwen en kinderen zijn ondervoed en lijden honger.

Eiad uit Jemen is 2 jaar oud en ondervoed
Eiad uit Jemen is hier 2 jaar oud en ondervoed.

CARE werkt op de moeilijkste plekken ter wereld. We bestrijden armoede door ongelijkheid tegen te gaan, maar hebben in een noodsituatie slechts één doel: levens in veiligheid brengen. Het lukt CARE daarom ook om de mensen in Jemen te bereiken met onder meer hulppakketten. We bieden zeep, veilig water en andere basismiddelen. Hoe meer mensen ons werk steunen, des te meer vrouwen en kinderen we in Jemen kunnen bereiken.

Wat is er aan de hand in Jemen?

Jemen gaat al jarenlang gebukt onder oorlog, honger en ziektes. Het land heeft te maken met een instortende economie. Openbare diensten zoals gemeente, politie, brandweer en onderwijs zijn niet beschikbaar of helemaal niet aanwezig. Voor miljoenen Jemenieten heeft dit tot gevolg dat ze geen toegang hebben tot voedsel, water, onderwijs en gezondheidszorg. De coronapandemie heeft deze nijpende situatie nog verder verergerd.

  • 20,7 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig.
  • 15,4 miljoen mensen hebben behoefte aan water, sanitaire voorzieningen (zoals toiletten, persoonlijke verzorging) en hygiëne (zoals zeep).
  • 4 miljoen mensen zijn uit hun huizen verdreven sinds de situatie is verslechterd.
  • 16,2 miljoen mensen hebben geen directe toegang tot voedsel, waarvan 5,1 miljoen mensen met hongersnood worden bedreigd.

Op de vlucht in eigen land

Voor mensen die in eigen land op de vlucht zijn, blijft de situatie bijzonder moeilijk. Sinds het jaar 2015 zijn meer dan 4 miljoen mensen binnen de landsgrenzen van Jemen op de vlucht. Verreweg de meesten van die groep zijn al meer dan twee jaar op de vlucht, en hebben bovendien al meerdere keren met deze situatie te maken gehad. De bevolking in Jemen is uitgeput en in levensgevaar.

Najwa en haar kinderen uit Jemenzijn gevlucht
Najwa en haar kinderen uit Jemen zijn gevlucht.

Overstromingen

Tijdens de afgelopen lente werden grote delen van Jemen geteisterd door stortregens en overstromingen. Daardoor raakten verschillende voorzieningen, zoals bruggen en wegen, beschadigd. Ook vernielde het wateroverlast het (tijdelijk) onderdak van mensen en er vielen doden en gewonden.

Het land is gewoon te kwetsbaar om zich te kunnen weren tegen de verwoestende gevolgen van klimaatverandering. Jaar na jaar worden huizen, wegen en andere infrastructuur binnen enkele minuten weggespoeld door overstromingen. Daarmee wordt de toegang tot levensreddende gezondheidszorg afgesneden, de landbouw verstoord.

Wat doet CARE in Jemen?

CARE heeft 1,2 miljoen mensen bereikt met veilig (drink)water, producten en systemen voor persoonlijke verzorging en persoonlijke hygiëne, waaronder zeep en toiletproducten. CARE werkt samen met gemeenschappen aan het verbeteren van de hygiëne om zo de verspreiding van dodelijke ziekten, zoals cholera en corona, te beperken of te voorkomen.

Geef om Jemen

Hulp kan het verschil maken tussen leven en dood voor 400.000 zwaar ondervoede kinderen. Ze hebben dringend eten en bescherming tegen ziektes nodig.

DONEER NU