De humanitaire crisis in Pakistan

De verwoestende overstromingen van de afgelopen maanden hebben in Pakistan meer dan 33 miljoen mensen getroffen, waarbij vrouwen en kinderen de komende tijd het grootste risico lopen.

© 2022 Maryam Imtiaz/CARE

Over de crisis in Pakistan

Er zijn in Pakistan meer dan 1.200 mensen omgekomen als gevolg van de overstromingen. Huizen, wegen, scholen, gezondheidszorg en andere infrastructuur zijn door het klimaatgeweld op grote schaal verwoest. Hele dorpen zijn weggevaagd. Mensen leven met name buiten, in de open lucht, met eenvoudige lakens over hun hoofd. De toegang tot (tijdelijke) toiletruimten is zeer beperkt. CARE is zeer bezorgd over de uitbraak van ziekten die via water worden verspreid zoals diarree en cholera. Het verergert de al zeer nijpende situatie nog verder.

“Wanneer dergelijke rampen plaatsvinden, weten we uit ervaring dat vrouwen, meisjes en andere gemarginaliseerde groepen voor de grootste uitdagingen komen te staan.”

Adil Sheraz, landendirecteur CARE Pakistan
© 2022 Maryam Imtiaz/CARE

Hulp voor Pakistan – Wat CARE doet

“Wanneer dergelijke rampen plaatsvinden, weten we uit ervaring dat vrouwen, meisjes en andere gemarginaliseerde groepen voor de grootste uitdagingen komen te staan. Daarmee bedoel ik onder meer de toegang tot humanitaire hulp”, zegt Adil Sheraz, landendirecteur van CARE Pakistan.

CARE verstrekt levensreddende noodhulp. We voorzien bijvoorbeeld in tenten, dekzeilen, noodtoiletten en alledaagse, essentiële artikelen zoals kookpotten, muskietennetten en hygiëneproducten (waaronder persoonlijke verzorgingsmiddelen voor vrouwen tijdens hun menstruatie). CARE werkt ook aan het opzetten van veilige ruimten voor vrouwen en kinderen in de kampen waar binnenlandse vluchtelingen verblijven.

Weerbaar tegen klimaatverandering

Klimaat is een breed aandachtsgebied waarbinnen CARE Nederland zich focust op klimaatadaptatie, oftewel op het weerbaar maken van gemeenschappen die zich in de kwetsbaarste omstandigheden bevinden, en die de prijs betalen voor klimaatverandering, terwijl dit grotendeels is veroorzaakt door rijke, geïndustrialiseerde landen. Meer informatie over wat CARE doet op het vlak van klimaatadaptatie.

Help ook mee

Ja, ik wil helpen