De businesscase voor het investeren in vrouwelijke ondernemers

In de samenvatting van onze Women Mean Business campagne besteden we hier aandacht aan de verschillende redenen waarom er meer moet worden geïnvesteerd in vrouwelijke ondernemers.  Ook delen we onze specifieke aanbevelingen.

Terwijl we leren omgaan met de COVID-19-pandemie, doen we een oproep aan besluitvormers om door vrouwen geleide kleine en micro-ondernemingen te ondersteunen als expliciet onderdeel van de internationale respons op COVID-19. Met ons programma Women in Enterprise, ondersteund door de H&M Foundation, hebben we aangetoond dat vrouwelijke ondernemers die in armoede leven met de juiste ondersteuning een bijdrage kunnen leveren aan de veerkracht van de gemeenschap en het economisch herstel tijdens en na deze crisis.

Een belangrijke kans

Vrouwen nemen zakendoen serieus. Dit is vooral het geval in lage-inkomenslanden. 37,8% van de vrouwen in lage-inkomenslanden is van plan om in de komende drie jaar een bedrijf te beginnen.1 Vrouwen zijn toegewijd aan hun bedrijf: deelnemers aan het programma Women in Enterprise van CARE hebben 39% van hun inkomen weer in hun bedrijf geïnvesteerd. Het aantal vrouwelijke ondernemers dat hun spaargeld voor zakelijke doeleinden gebruikt, is gestegen van 53% naar 78%.

Vrouwen vertegenwoordigen de grootste kans voor economische groei. Uit onderzoek is gebleken dat in een scenario met volledig potentieel, waarin vrouwen een identieke rol op de arbeidsmarkt vervullen als mannen, wel 28 biljoen dollar, oftewel 26%, kan worden toegevoegd aan het jaarlijkse wereldwijde BBP in 2025.2

Vrouwen verhogen hun inkomsten en spaargeld. Wereldwijd zijn in het programma Women in Enterprise de dagelijkse opbrengsten van ondernemingen met 91% gestegen. Het bezit van eigen bankrekeningen is wereldwijd meer dan verdubbeld en in Sierra Leone meer dan verviervoudigd.

Investeringen in arme gemeenschappen sorteren effect. Meer dan 92% van de vrouwelijke ondernemers zegt dat ze door de trainingen hun bedrijven verder konden verbeteren. Uit onze gegevens blijkt dat groepen en netwerken vrouwen onafhankelijker maken doordat ze betere toegang krijgen tot financiering, kennis en vaardigheden. Er waren tijdens het programma meerdere voorbeelden van impact op gemeenschappen, zoals in Ivoorkust, waar één vrouwengroep een dorpskliniek opzette met het spaargeld van de groep.

Vrouwen houden hun bedrijf draaiend. In 59 landen ligt het gemiddelde percentage bedrijfsopheffingen bij vrouwen ongeveer 10% lager dan bij mannen.3 Vrouwelijke ondernemers staan over het algemeen bekend om hun sterke overlevingsvaardigheden in het bedrijfsleven vergeleken met mannen. Een mogelijke reden hiervoor is een zorgvuldiger geplande aanpak van de zakelijke strategie.4

Vrouwen zijn goede klanten. Uit gegevens van banken met 22 miljoen klanten in 18 landen blijkt dat vrouwen mannen voorbijstreven in algemene groei in kredietvolume (15% vergeleken met 10%) en spaarvolume (17% vergeleken met 14%). Vrouwen sparen veel en zijn voorzichtig met leningen, met een lager aantal niet-renderende leningen dan mannen (2,9% vergeleken met 4,2%).5

Ondernemerschap emancipeert. Door een bedrijf te runnen en een inkomen te verdienen, hebben  vrouwen thuis en in hun gemeenschap een sterkere positie gekregen. Uit onze gegevens blijkt vrouwen zich gesterkt voelen door hun prestaties: een hoger inkomen, zonder problemen rekeningen betalen, beslissingen kunnen nemen en gerespecteerd worden familieleden en de gemeenschap. We zagen ook een stijging van 33% in het aantal vrouwen dat leiderschapsposities innam binnen hun gemeenschappen.

© Eric Kampherbeek

De argumenten voor het investeren in vrouwelijke ondernemers zijn nog overtuigender in het licht van de talloze barrières die ze moeten overwinnen. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend: schadelijke sociale gendernormen; beperkte toegang tot financiering; gebrek aan bedrijfsmiddelen; onbetaalde zorg; gebrek aan onderwijs en vaardigheden; een ontoegankelijk ondernemingsklimaat; en een wereldwijde pandemie die tot een economische recessie heeft geleid.

Aanbevelingen

 • Houd rekening met arme gemeenschappen: Zorg ervoor dat financiering of ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap ook geldt voor vrouwen uit lage-inkomensgroepen. Bedrijfsontwikkeling biedt in deze gemeenschappen een weg uit (extreme) armoede, bevordert gendergelijkheid en verbetert rechten en economische rechtvaardigheid voor vrouwen.
 • Investeer in ontwikkeling van vaardigheden: Ondersteun vrouwen met trainingen in effectieve bedrijfsvoering, management en zelfvertrouwen en sociale vaardigheden om hen vooruit te helpen met hun bedrijven en een waardevolle bijdrage te leveren aan hun gezinnen, gemeenschappen en economieën.
 • Luister naar vrouwen: versterk de zichtbaarheid van vrouwen, hun collectieve stem en hun vertegenwoordiging, bijvoorbeeld door rolmodellen te ondersteunen. Werk samen met vrouwen en zorg voor inspraak in de ontwikkeling van programma’s. Investeer in het aanpakken van schadelijke sociale normen die vrouwen beperken in hun mogelijkheden.
 • Investeer in peer support: Ondersteun de ontwikkeling van vrouwengroepen en -netwerken om de zeggenschap en autonomie van vrouwen te versterken. Peer support kan ook de toegang tot financiering, kennis en vaardigheden bevorderen.
 • Verbeter financiële inclusie: Ontwikkel genderspecifieke financiële producten en diensten. Laat bijvoorbeeld vereisten inzake onderpand vervallen, of bied alternatieve oplossingen, zoals leningen op basis van transacties en activiteiten van spaargroepen.
 • Betrek mannen en jongens erbij: Mannen zijn onmisbare partners bij het bevorderen van de autonomie en zeggenschap van vrouwen, door onbetaalde zorgtaken te delen, bedrijfsontwikkeling te ondersteunen en de toegang van vrouwen tot markten, producten en diensten te verbeteren.
 • Verbeter het ondernemingsklimaat voor vrouwen: Werk samen met lokale, regionale en nationale overheden om: financiële middelen toe te wijzen; deelname aan besluitvorming te verhogen; toegankelijkheid voor vrouwen te verbeteren, zoals toegankelijkere bedrijfsregistratieprocessen en betere toegang tot markten.
 • Ondersteun de business case en draag bij aan de kennisbank: Verzamel bewijs over waardecreatie en bedrijfsontwikkeling, en verzamel naar geslacht en leeftijd uitgesplitste data over ondernemerschap.
© Eric Kampherbeek

Respons op COVID-19: zet gelijkheid tussen vrouwen en mannen op één

De COVID-19-crisis brengt het risico met zich mee dat tientallen jaren vooruitgang op het gebied van  economische rechtvaardigheid en de rechten van vrouwen teniet wordt gedaan. Deze crisis maakt het zelfs nog dringender om te investeren in vrouwelijke ondernemers. Dit moet er gebeuren:

 • Bied directe financiële ondersteuning, inclusief contant geld om in de basisbehoeften te voorzien.
 • Garandeer de stem, het co-leiderschap en de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormingsorganen en -processen.
 • Verzamel naar geslacht en leeftijd uitgesplitste gegevens. Dit is essentieel voor goed onderbouwde besluitvorming, voor genderspecifieke ondersteuning aan ondernemers, en voor economisch herstel.
 • Zorg dat er in de economische respons voortdurend aandacht is voor genderverschillen, zodat dat steunpakketten en -maatregelen ook vrouwen bereiken en aan hun behoeften voldoen.

We zullen niet afwachten

Wereldwijd hebben de vrouwen met wie we werken hun zakelijke talenten bewezen, en hun succes betekent dat ze hun gezinnen kunnen ondersteunen en zelfs volledige gemeenschappen uit de armoede kunnen trekken.  Zoals Narcisa uit Peru laat zien: “Ik wil mensen laten weten dat vrouwen in staat zijn hun eigen bedrijven te starten en uit te breiden en een bijdrage te leveren aan hun gemeenschappen.” 

Vóór COVID-19 voorspelde het World Economic Forum dat het nog 257 jaar zou duren om economische gelijkheid te bereiken tussen mannen en vrouwen. Door de wereldwijde pandemie zal dit ongetwijfeld nog langer duren. We kunnen en zullen niet afwachten. Meer investering in vrouwelijke ondernemers is dringend nodig, nu meer dan ooit.

Het volledige Women Mean Business Global Report leest u hier.

De film Women Mean Business bekijkt u hier:

Lees de verhalen van Sékongo, María Julia, Basma & Sharmini, die in deze film te zien zijn.

1 Global Entrepreneurship Monitor, “GEM 2018/2019 Women’s Entrepreneurship Report”, 2019
2 McKinsey Global Institute, “The Power of Parity: How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth”, 2015
3 Global Entrepreneurship Monitor, “GEM 2018/2019 Women’s Entrepreneurship Report”, 2019
4 Global Entrepreneurship Monitor, “GEM 2018/2019 Women’s Entrepreneurship Report”, 2019
5 United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development, “Annual report”, 2018