CARE tekent vierde NAP1325

Al ruim 12 jaar geven de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie en Veiligheid, de politie en inmiddels ruim 60 maatschappelijke organisaties, waaronder vrouwenorganisaties, ontwikkelings-, humanitaire- en vredesorganisaties en diaspora organisaties vorm aan de Women, Peace and Security (WPS)-agenda.

Samen maken we ons sterk voor een wereld waar gelijke en betekenisvolle participatie van vrouwen en meisjes in besluitvormingsprocessen rond vrede en veiligheid vanzelfsprekend is, duurzame vrede en ontwikkelingskansen voor iedereen realiseerbaar zijn en conflict gerelateerd geweld tegen vrouwen, mannen, meisjes en jongens stopt. In Nederland én daarbuiten.

Gerangschikt langs de vier pijlers van de WPS-agenda wordt in NAP 1325-IV ingezet op de volgende vijf strategische doelen:

  1. Participatie: Meer vrouwen in leiderschapsposities en gelijke en betekenisvolle participatie van vrouwen en meisjes op alle niveaus in besluitvormingsprocessen ten behoeve van vrede en veiligheid, inclusief conflictpreventie en -beslechting, vredesopbouw, bescherming, noodhulp, wederopbouw en herstel.
  2. Preventie: De preventie van gewapend conflict en de preventie van gewelddadig extremisme, inclusief het daaraan gerelateerde geweld tegen vrouwen en meisjes, is gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en heeft human security als uitgangspunt. Preventiebeleid en -beleidsuitvoering is conflict sensitief en is gender sensitief, – responsief en transformatief.
  3. Bescherming: Vrouwen en meisjes, maar ook mannen en jongens, in en uit conflictsituaties, worden beschermd tegen alle vormen van conflict gerelateerd geweld, waaronder seksueel en gender gerelateerd geweld, hun rechten worden gewaarborgd en zijn afdwingbaar.
  4. Noodhulp, wederopbouw en herstel: Noodhulp, wederopbouw en herstel voldoen aan de behoeften en dragen bij aan de empowerment en human security van vrouwen en meisjes.
  5. WPS-mainstreaming: Een genderlens wordt toegepast bij (re)organisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering betreffende vrede en veiligheid.

Zie voor meer informatie over de strategische en subdoelen van het vierde NAP 1325: Zie voor meer informatie over de strategische en subdoelen van het vierde NAP 1325: www.nap1325.nl.