CARE steunt de wereldwijde klimaatactie op 3 april

Overstromingen, droogte, mislukte oogsten en voedseltekorten. Door natuurrampen als gevolg van klimaatverandering, leven miljoenen mensen wereldwijd in armoede. De gemeenschappen die zich in een kwetsbare positie bevinden, betalen de hoogste prijs voor klimaatverandering, zonder dat zij veel invloed kunnen uitoefenen op wereldwijd klimaatbeleid. CARE ondersteunt mensen die zich in de kwetsbaarste omstandigheden bevinden bij het laten horen van hun stem en steunt daarom de online klimaatactie van Fridays For Future. Samen maken we een vuist voor het klimaat!

Optelsom van problemen 

De afgelopen maanden wordt de wereld ​opgeschrikt door een nieuwe grote bedreiging, naast klimaatverandering: het corona virus dat zich steeds verder verspreidt. Op veel plekken wordt alles in het werk gesteld om deze crisis het hoofd te bieden en de zorgen om het klimaat zijn bij velen, begrijpelijkerwijs, enigszins op de achtergrond geraakt.

We weten niet wat de toekomst brengt en wanneer de corona crisis achter ons zal liggen. Wat we wél zeker weten, is dat de mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden ook door deze crisis het hardst geraakt zullen worden. Het is een optelsom van problemen, met een mensonterende uitkomst. Daarom blijven wij ook nu een vuist maken voor het klimaat.

Klimaatacties op 3 april

Aanstaande vrijdag 3 april vinden over de hele wereld online klimaatacties plaats.
Bekijk de verklaring ‘Het klimaat is van iedereen!’.