CARE-personeel hervat deel activiteiten in Afghanistan

Zowel het mannelijk als vrouwelijk personeel van CARE hervat de noodhulp gericht op voeding en gezondheid in Afghanistan. Het Afghaanse ministerie van Volksgezondheid heeft de garantie afgegeven dat onze vrouwelijke medewerkers hun werk veilig en ongehinderd kunnen uitvoeren, ongeacht hun functie.

Mirwais Nasery/CARE

CARE had haar activiteiten in Afghanistan eerder opgeschort als reactie op het besluit van 24 december 2022 van de de facto autoriteiten om alle vrouwen te verbieden te werken voor ngo’s die in Afghanistan actief zijn.

Vrouwen essentieel onderdeel van onze organisatie

Onze vrouwelijke collega’s maken essentieel onderdeel uit van onze organisatie. Zonder hen kunnen wij praktisch gezien onze werkzaamheden niet uitvoeren. Maar bovenal werkt CARE uit principe niet zonder onze vrouwelijke collega’s. Het werk van CARE is in de basis afhankelijk van al onze medewerkers; zowel mannen als vrouwen. Alleen dan kunnen we gehoor geven aan de uitdagingen waarmee de Afghaanse bevolking wordt geconfronteerd.

Gezien de enorme omvang van de aanhoudende humanitaire crisis in Afghanistan, blijven we zoeken naar manieren om al onze levensreddende werkzaamheden te kunnen hervatten. We hebben goede hoop dat het verbod verder wordt teruggedraaid, zodat we de mensen – en in het bijzonder vrouwen en meisjes – in Afghanistan weer volledig kunnen bereiken.

CARE in Afghanistan

CARE werkt sinds 1961 in Afghanistan en heeft 30 mobiele gezondheidsteams in 7 provincies.