Home > Contact en adres > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hier vind je veelgestelde vragen over CARE Nederland en de bijbehorende antwoorden.

Over CARE Nederland

Wie is CARE?
CARE is een internationale humanitaire organisatie die in ’s werelds grootste conflict- en rampgebieden werkt. Al 70 jaar zetten wij ons met hart en ziel in om levens te redden en een toekomst te bieden aan mensen in nood, oorlog en armoede. Met speciale aandacht voor de kansen en ontplooiing van vrouwen en meisjes.

Wat doet CARE?
Wij redden levens en geven mensen in nood, conflict en armoede de tools om hun toekomst in eigen handen te nemen. Wij geven speciale aandacht aan de kansen en ontplooiing van vrouwen en meisjes.

Er zijn vier grote thema’s waar wij ons op focussen:

 • Noodhulp met aandacht voor vrouwen en kinderen: Wij redden levens in ramp- en conflictgebieden. Met speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en kinderen. Zo zorgen wij bijvoorbeeld voor hygiënepakket met maandverband en luiers.
 • Vrouwelijk ondernemerschap: Wij helpen vrouwen uit arme gemeenschappen baas te worden over hun leven door een eigen onderneming te ontwikkelen. Vrouwen krijgen toegang tot kapitaal én de juiste trainigen op het gebied van sales, business en financiën.
 • Voorkomen van rampen: Wij helpen de meest kwetsbare gemeenschappen zich op eigen kracht voor te bereiden op komend natuurgeweld en klimaatverandering. Dit doen wij door middel van preventieve maatregelen zoals waarschuwingssystemen, het verstevigen van huizen, en het oefenen van evacuaties.
 • Inspraak in besluitvorming: Wij helpen de meest kwetsbare en uitgesloten gemeenschappen in conflictgebieden inspraak te krijgen bij beslissingen die hun leven aangaan. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van onze Peaceclubs. Deze club brengt mensen in conflictgebieden bij elkaar en leert hen door middel van geweldloze communicatie om te gaan met heersende spanningen en conflicten binnen hun eigen gezin of gemeenschap.

Het afgelopen jaar heeft CARE meer dan 80 miljoen mensen geholpen in 94 landen. Bekijk hier onze resultaten en lees ons jaarverslag.

Hoe werkt CARE?
Uit de 70 jaren ervaring hebben wij geleerd hoe wij het beste ons doel kunnen bereiken, voor een zo groot mogelijke impact. Wij bedenken slimme oplossingen in samenwerking met onze lokale partners.

Daarnaast is het volgende cruciaal in ons werk:

 • Wij gaan uit van de behoeften van de mensen zelf. Zij weten vaak zelf het beste wat ze nodig hebben.
 • 94% van onze CARE medewerkers is van lokale afkomst, zij weten het allerbeste wat er nodig is en hebben het vertrouwen van de lokale bevolking. Stel je voor, het zou raar zijn als wij in Nederland vooral Zuid Soedanezen hebben die ons komen ondersteunen. Alleen wanneer expertise lokaal niet aanwezig is, zetten wij internationele staf in.
 • Wij blijven zolang nodig! Wij zorgen niet alleen voor levensreddende noodhulp maar staan naast de mensen zelf om hen de tools te geven om echt te bouwen aan een betere toekomst voor een blijvend verschil.
 • Wij werken met een wereldwijd professioneel netwerk van partners. Onze jarenlange opgebouwde kennis wisselen wij onderling uit voor een optimaal resultaat. Zo zijn we bijvoorbeeld 25 jaar geleden met groot succes met spaar-en leengroepen gestart in Niger, en zijn er tot op heden wereldwijd meer dan 200.000 spaar-en leengroepen tot stand gekomen met meer dan vijf miljoen leden! In deze groepen sparen vrouwen die in afgelegen dorpen die geen toegang hebben tot banken of microfinanciering, samen geld en zo kunnen zij om de beurt geld lenen uit het gespaarde kapitaal voor bijvoorbeeld het starten van een eigen bedrijf.
 • En last but not least, ons werk voor en met vrouwen en meisjes is een belangrijke sleutel. Vrouwen investeren het meerendeel van hun inkomen in hun gezin en gemeeschap waardoor zij hun kinderen naar school kunnen sturen. Zo gaan we samen armoede en onrecht tegen.

Het afgelopen jaar bereikten wij wereldwijd meer dan 80 miljoen mensen in nood, oorlog en armoede. Lees hier meer over onze resultaten.

Wil je meer weten over ons werk en heb je een specifieke vraag? Mail ons via care@carenederland.org.

Wat is de missie van CARE?
Het is onze missie om over de hele wereld levens te redden, armoede te overwinnen en sociale rechtvaardigheid te bereiken.

Wat is de visie van CARE?
CARE streeft naar een wereld van hoop, tolerantie en sociale rechtvaardigheid. Waarin armoede overwonnen is en waarin mensen in waardigheid en veiligheid met elkaar leven.

Hoeveel mensen bereikt CARE?
Afgelopen jaar hebben maar liefst meer dan 80 miljoen mensen wereldwijd kunnen helpen door de steun van onze donateurs. Hier lees je meer over de resultaten van ons werk.

Wanneer is CARE ontstaan?
Op 27 november 1945 werd CARE opgericht door 22 Amerikaanse hulporganisaties. In 1946 deelden wij ons eerste noodhulppakketten uit aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Zo ook in ons eigen land. Bekijk hier de foto’s.

De eerste twintigduizend pakketten werden op 11 mei 1946 in Le Havre aan land gebracht. Zo’n honderd miljoen pakketten werden in de volgende twee decennia uitgedeeld aan mensen in nood in Europa, en later ook Azië¸ en andere landen in ontwikkeling. President JF Kennedy deed destijds de uitspraak: “Ieder CARE pakket is een persoonlijke bijdrage aan de wereldvrede die onze natie zoekt”.

In ons eigen land ontstond begin jaren negentig de behoefte aan een organisatie die een brug kon slaan tussen noodhulp en structurele hulp. Zo werd op 2 december 1993 door een aantal vooraanstaande Nederlandse ontwikkelingsorganisaties de Disaster Relief Agency (DRA) opgericht. Eerst als samenwerkingsverband van bestaande organisaties, later steeds meer als zelfstandige organisatie met eigen initiatieven.

In 2001 ontstond CARE Nederland in de huidige vorm, toen het voormalige DRA zich aansloot bij CARE International. De belangrijkste redenen hiervoor waren de behoefte aan internationale samenwerking en schaalvergroting.

Inmiddels is CARE uitgegroeid tot een van de grootste ontwikkelingsorganisaties ter wereld die zich richt op de wereldwijde bestrijding van armoede en de oorzaken daarvan. Voor de allerarmsten. Op de allermoeilijkste plekken. Met een specifieke focus op de ‘empowering’ van vrouwen en meisjes. Wij ondersteunen miljoenen mensen overal ter wereld in meer dan 94 landen om een menswaardiger bestaan op te bouwen.

In hoeveel landen werkt CARE?
CARE international werkt in 94 landen.

Hoeveel mensen werken er bij CARE?
Bij CARE Nederland werken ongeveer 50 toegewijde mensen.

Zijn er vacatures bij CARE?
Als er vacatures zijn, dan kun je deze hier vinden.

Onze Projecten

blije Udaan meisjes

 Voor wie werkt CARE?
CARE werkt voor de meest kwetsbare groepen, de allerarmsten. Voor die mensen die te maken krijgen met natuurrampen, oorlogen, armoede en geweld. Wij geven speciale aandacht aan de gelijke rechten van vrouwen en meisjes. De meerderheid van de allerarmsten in de wereld zijn vrouwen. Juist zij vormen de sleutel om armoede tegen te gaan. Wanneer vrouwen een inkomen verdienen, investeren ze het grootste deel hiervan in hun families en gemeenschap. En daarvan profiteert iedereen. Hier lees je meer over onze projecten.

Waarom werkt CARE voor vrouwen en meisjes?
De meerderheid van de allerarmsten in de wereld zijn vrouwen en meisjes. Zij produceren 50% van het voedsel in de wereld, maar bezitten slechts een fractie van de landbouwgrond. Uit ervaring weten wij bovendien dat vrouwen en meisjes de sleutel vormen om armoede tegen te gaan. Vrouwen zien als geen ander de wij in plaats van de ik. Wanneer vrouwen een inkomen verdienen, investeren ze het grootste deel hiervan in hun kinderen en de gemeenschap om hen heen. Wist je dat voor ieder jaar dat een meisje doorbrengt op school zij zorgt voor een stijging van het gezinsinkomen met gemiddeld 20%?!

Maar dat betekent niet dat wij alleen met vrouwen werken, want ook jongens en mannen spelen een cruciale rol in de emancipatie van vrouwen. CARE werkt met hen samen om genderstereotypen te doorbreken en samen te werken aan blijvende veranderingen binnen arme gemeenschappen.

Waar gaat mijn donatie naar toe?
Jouw donatie gaat naar mensen die dit het hardste nodig hebben; mensen die leven in nood, oorlog en armoede. Wij zorgen in ramp- en conflictgebieden voor de eerste noodzakelijke levensbehoeften zoals eten, schoon drinkwater, en onderdak. Wij blijven zolang nodig en helpen mensen er weer bovenop te komen. Wij werken met de mensen zelf in de gemeeschap en geven hen de tools om te bouwen aan een betere toekomst. Wij zorgen dat we jouw donatie zo goed mogelijk besteden. Zo gaat ruim 95% van onze inkomsten naar ons werk voor een wereld met minder armoede en meer rechtvaardigheid!

Op deze vier gebieden doen wij ons werk:

 • Noodhulp met aandacht voor vrouwen en kinderen: Wij redden levens in ramp- en conflictgebieden. Met speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en kinderen. Zo zorgen wij bijvoorbeeld voor hygienepakket met maandverband en luiers. Wanneer we CARE voedselpakketten uitdelen in conflictgebieden zorgen we er bijvoorbeeld voor dat dit gebeurt op centrale plekken met verlichte toegangspaden, dichtbij waar mensen verblijven. Zo verkleinen we de kans dat vrouwen worden blootgesteld aan seksueel geweld.
 • Vrouwelijk ondernemerschap: Wij helpen vrouwen uit arme gemeenschappen baas te worden over hun leven door een eigen onderneming te ontwikkelen. Vrouwen krijgen toegang tot kapitaal én de juiste trainigen op het gebied van sales, business en financien. Wij zijn enorm trots op de vele vrouwen die werkelijk niets hadden en uit eigen kracht een succesvol bedrijf hebben opgebouwd.
 • Voorkomen van rampen: Wij helpen de meest kwetsbare gemeenschappen zich op eigen kracht voor te bereiden op komend natuurgeweld en klimaatverandering. Dit doen wij door middel van preventieve maatregelen zoals waarschuwingssystemen, het verstevigen van huizen, en het oefenen van evacuaties. Het verkleinen van de impact van rampen redt levens en is vele malen goedkoper van noodhulp.
 • Inspraak in besluitvorming: Wij helpen de meest kwetsbare en uitgesloten gemeenschappen in conflictgebieden inspraak te krijgen bij beslissingen die hun leven aangaan. Dit doen wij bijvoorbeeld door middels van onze Peaceclubs. Deze club brengt mensen in conflictgebieden bij elkaar en leert hen door middel van geweldloze communicatie om te gaan met heersende spanningen en conflicten binnen hun eigen gezin of gemeenschap. Peaceclublid Joseph uit Burundi vertelt: ‘Veel van de conflicten hebben te maken met het tekort aan grond. Ons land kampt met overbevolking, en er is niet genoeg grond om het broodnodige voedsel op te verbouwen. Hierdoor ontstaat geweld, haat en jaloezie in gemeenschappen. Door de trainingen met CARE hebben we vaardigheden ontwikkeld om conflicten op te lossen en de vrede te waarborgen’.

Het afgelopen jaar heeft CARE meer dan 80 miljoen mensen geholpen in 94 landen. Bekijk hier onze resultaten en lees ons jaarverslag.

Hoe komt CARE aan geld voor de projecten?
Het grootste gedeelte van onze inkomsten zijn financiële middelen afkomstig van de Europese Commissie en het Ministerie van Buitenlandse zaken. Daarnaast zijn wij ontzettend blij met de vele donateurs in Nederland die ons werk mogelijk maken. Dank je wel aan iedereen die CARE een warm hart toedraagt!

Doneren en aanverwante vragen

Cause related marketing is een win win

Waarom zou ik doneren als jullie ook al subsidie krijgen?
Subsidiegevers dragen vaak niet meer dan 75% van de projectkosten bij en dan alleen nog onder voorwaarde dat de ontvangende organisatie het resterende bedrag uit andere bron financiert. Meestal zijn dat particuliere giften. In de praktijk zijn inkomsten uit particuliere giften dus een randvoorwaarde geworden voor het verkrijgen van subsidie.

Hoe kan ik CARE steunen?
Je kunt ons op verschillende manieren steunen. Kijk hier voor de verschillende mogelijkheden.

Wanneer wordt de donatie van mijn rekening afgeschreven?
De afschrijving van je maandelijkse bijdrage vindt plaats rond de 26e van iedere maand.

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?
Bel ons tijdens kantooruren op 070 -310 50 55 om de wijziging door te geven.

Hoe kan ik mijn machtiging stopzetten?
Je kunt een eenmalige of doorlopende machtiging stopzetten door ons te bellen tijdens kantooruren op 070 310 50 55.

Wat krijg ik als ik geld geef aan CARE?
Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen de wereld een stukje mooier kan maken. Door jouw betrokkenheid bij CARE kunnen wij mensen in nood, oorlog en armoede helpen met overleven en het opbouwen van een betere toekomst. Jouw donatie en betrokkenheid maken het verschil in mensenlevens! Zoals broodnodig voedsel in Syrië, of vrouwen die door het opbouwen van hun eigen onderneming nu hun kinderen naar school kunnen sturen.

Dit is een wereld van verschil, niet alleen nu, maar juist ook voor een volgende generatie. Door onze krachten te bundelen kunnen we dit bereiken.

Wij houden jou graag op de hoogte van onze resultaten door je nieuwsbrief updates te sturen. Je kunt je hier aanmelden als je deze updates nog niet ontvangt. En heb je feedback voor ons, bijvoorbeeld over onze communicatie? We horen het graag, mail naar care@carenederland.org.

Hoe weet ik zeker dat mijn geld goed terecht komt?
CARE heeft ruim 70 jaar expertise in noodhulpverlening en armoedebestrijding. Wij zijn een grote reus die niet zo vaak naar buiten treedt. Ruim 95% van onze inkomsten gaat naar ons werk voor een wereld met minder armoede en meer rechtvaardigheid.

Uit al die jaren ervaring hebben wij geleerd hoe wij het beste ons doel kunnen bereiken, voor een zo groot mogelijk impact. Armoedebestrijding is namelijk complex. We kunnen bijvoorbeeld een school bouwen om meer kinderen naar school te sturen maar als leraren niet goed opgeleid zijn, of meisjes van hun ouders niet naar school mogen omdat er geen speciale ruimte is voor meisjes (wat in sommige culturen bijvoorbeeld in Somalië een voorwaarde is voor ouders om hun dochter naar school te sturen) of wanneer zij als kind al uitgehuwelijkt zijn, maken we geen verschil.

Daarom pakken we dit met slimme oplossingen op alle fronten aan. Zo leiden wij leraren op, wij zorgen voor lesmateriaal, wij bouwen speciale meisjesvriendelijke ruimtes waardoor ouders hun dochters wel naar school toe sturen, we geven bewustwordingstrainingen om kindhuwelijk tegen te gaan, en we bouwen de scholen zelf.

En met resultaat. Eerdere projecten hebben laten zien dat hierdoor 20% meer meisjes naar school toe gaan!!

Daarnaast is het volgende cruciaal in ons werk:

 • Wij gaan uit van de behoeften van de mensen zelf. Zij weten vaak zelf het beste wat ze nodig hebben.
 • 94% van onze CARE medewerkers is van lokale afkomst, zij weten het allerbeste wat er nodig is en hebben het vertrouwen van de lokale bevolking. Stel je voor, het zou raar zijn als wij in Nederland vooral Zuid Soedanezen hebben die ons komen ondersteunen. Alleen wanneer expertise lokaal niet aanwezig is, zetten wij internationale staf in.
 • Wij blijven zolang nodig! Wij zorgen niet alleen voor levensreddende noodhulp maar staan naast de mensen zelf om hen de tools te geven om echt te bouwen aan een betere toekomst voor een blijvend verschil.
 • Wij werken met een wereldwijd professioneel netwerk van partners. Onze jarenlange opgebouwde kennis wisselen wij onderling uit voor een optimaal resultaat. Zo zijn we bijvoorbeeld 25 jaar geleden met groot succes met spaar-en leengroepen gestart in Niger, en zijn er tot op heden wereldwijd meer dan 200.000 spaar-en leengroepen tot stand gekomen met meer dan vijf miljoen leden! In deze groepen sparen vrouwen die in afgelegen dorpen die geen toegang hebben tot banken of microfinanciering, samen geld en zo kunnen zij om de beurt geld lenen uit het gespaarde kapitaal voor bijvoorbeeld het starten van een eigen bedrijf.
 • En last but not least, ons werk voor en met vrouwen en meisjes is een belangrijke sleutel. Vrouwen investeren het merendeel van hun inkomen in hun gezin en gemeenschap waardoor zij hun kinderen naar school kunnen sturen. Zo gaan we samen armoede en onrecht tegen.

Het afgelopen jaar bereikten wij wereldwijd meer dan 80 miljoen mensen in nood, oorlog en armoede. Lees hier meer over onze resultaten.

Hoe weet ik dat de werver aan de deur echt voor CARE werkt?
Op deze pagina kun je zien in welke wijken onze wervers op dit moment actief zijn. De wervers dragen donkerblauwe of donkergrijze jassen met CARE logo en kunnen zich identificeren. Het werven gaat via een formulier of digitaal (tablet). Onze wervers mogen geen geld aannemen. Vertrouw je het toch niet of heb je vragen of opmerkingen over de wervingsmethode? Neem contact met ons op.

Hoeveel donateurs werft CARE jaarlijks aan de deur?
We mogen jaarlijks veel mensen welkom heten als nieuwe CARE donateur. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee en dankbaar voor. Een groot deel hiervan wordt geworven aan de deur. Op jaarbasis zijn dit zo’n 10.000-12.000 structurele donateurs. Gemiddeld steunen deze donateurs CARE 5,5 jaar lang.

Hoeveel geld geeft CARE uit aan het binnenhalen van donaties?
Uiteraard heeft CARE een CBF-Erkenning (het vroegere CBF-keurmerk) voor goede doelen.

Wij besteden ruim 95% van de totale inkomsten aan ons werk voor een wereld met minder armoede en meer rechtvaardigheid. 2% wordt besteed aan de kosten van management en administratie. En 2.6% wordt besteed aan fondsenwervende kosten.

verantwoording uitgaven CARE Nederland

Kan ik ook goederen doneren?
Helaas is het niet mogelijk om goederen te doneren. De projecten van CARE worden gefinancierd door donaties. Met deze donaties verlenen wij de hulp die het hardst nodig is en kopen wij, meestal lokaal, hulpgoederen in. Dit voorkomt hoge kosten voor opslag en transport.

Hoe staat het met mijn privacy?
CARE respecteert jouw privacy en handelt volgens de per 20 mei 2018 ingevoerde AVG( de Europese Privacywetgeving). Alle door jou verstrekte persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld, blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verstrekt aan derden.
Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Zie ook onze privacystatement. 

Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?
Op deze pagina lees je waar je terecht kunt met een klacht en hoe de klachtenprocedure eruit ziet.

Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik terecht?
Stuur ons dan een e-mail via care@carenederland.org.

Help mee

Doneer nu

Delen