Goede afhandeling van klachten

We nemen je klacht serieus. Voor een goede afhandeling werken we daarom via een vaste procedure:

  • Meld een klacht bij ons onder vermelding van je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Vertel ons over de aard van de klacht, in een heldere omschrijving.
  • Mail je klacht naar care@carenederland.org.
  • Zodra een klacht bij ons binnen is, wordt deze geregistreerd. Je ontvangt hiervan een bevestiging.
  • Een medewerker van CARE brengt je op de hoogte van de verdere afhandeling van je klacht.
CBF

CBF

CARE Nederland is een erkend goed doel met het CBF-kenmerk. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht, dan kun je terecht bij het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Het CBF houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. Zij nemen een klacht pas in behandeling nadat je de klachtenprocedure van CARE Nederland hebt doorlopen.

Meldpunt voor wangedrag en misbruik

CARE heeft een zero tolerance beleid over fraude, discriminatie, seksuele uitbuiting en (kinder)misbruik.

Alle zorgen en klachten hierover, waarbij CARE-medewerkers en aanverwant personeel betrokken zijn, worden zeer serieus genomen. CARE heeft een algemeen meldpunt voor het melden van verdenkingen van fraude, verduistering, discriminatie, seksuele intimidatie, uitbuiting, misbruik en ander onrechtmatig gedrag.

Elke CARE-medewerker, vrijwilliger, partner, deelnemer aan het programma of andere externe partij, kan dit meldpunt gebruiken om (verdenking van) onrechtmatig gedrag te melden.

Wil je een klacht indienen over misbruik of wangedrag? Dat doe je via deze website: CARE Line. Na het klikken op de link belandt je op een Engelstalige pagina.