Historisch besluit van VN-Veiligheidsraad over humanitaire vrijstelling voor alle VN-sanctieregelingen

CARE is verheugd over de historische stap die de VN-Veiligheidsraad heeft gezet om een humanitaire vrijstelling in te voeren voor alle VN-sanctieregelingen.

Sanctieregelingen zijn belangrijke maatregelen die worden toegepast op staten, niet-statelijke entiteiten en personen die een bedreiging kunnen vormen voor vrede en veiligheid. Bij humanitaire acties kunnen zij ook het vermogen van organisaties om neutrale en onpartijdige levensreddende hulp te verlenen aanzienlijk belemmeren.

Snelle, onmiddellijke humanitaire actie is nu meer dan ooit nodig. We worden geconfronteerd met de grootste wereldwijde voedselcrisis in de moderne geschiedenis, veroorzaakt door een groot aantal factoren zoals conflicten, klimaatveranderingen, economische crisis en toenemende ongelijkheid.  Naar verwachting zullen ten minste 222 miljoen mensen in 53 landen te maken krijgen met acute voedselonzekerheid en tegen het einde van dit jaar dringend hulp nodig hebben.

Humanitaire organisaties zoals CARE vragen al meer dan tien jaar om een dergelijke vrijstelling. CARE heeft veel tijd geïnvesteerd in beïnvloeding van leden van de Veiligheidsraad en de VN Algemene Vergadering. Dat heeft ervoor gezorgd dat we een belangrijke bijdrage hebben kunnen leveren in het besluit tot humanitaire vrijstelling.

De gevolgen van dit besluit van de Veiligheidsraad zullen de juridische, administratieve en praktische belemmeringen die deze sancties voor humanitaire acties hebben veroorzaakt, aanzienlijk verminderen.

Vanessa Jackson, VN-vertegenwoordiger van CARE International, New York

“De vrijstelling zal leiden tot een meer uniforme en voorspelbare aanpak, die van toepassing is op alle contexten waar sanctieregelingen bestaan, wat de duidelijkheid ten goede komt, de risico’s voor humanitaire hulpverleners vermindert en, wat het belangrijkste is, ons in staat stelt mensen in humanitaire crisissituaties sneller en beter te helpen. Dit is vooral belangrijk voor risicogroepen zoals vrouwen, kinderen, ouderen en gehandicapten”, aldus Vanessa Jackson, VN-vertegenwoordiger van CARE International in New York.

Jackson vervolgt: “Dat meer dan 40 staten in en buiten de Veiligheidsraad deze resolutie mede hebben ingediend is een sterk signaal van regio-overschrijdende steun en ook een teken dat de VN-lidstaten nog steeds waarde hechten aan multilateralisme en menselijkheid boven politiek.”

Kijk de persconferentie hieronder terug:

Het is nu de verantwoordelijkheid van regeringen overal ter wereld om de humanitaire vrijstelling op te nemen in hun binnenlandse sanctieregelingen, zodat de voordelen van deze baanbrekende resolutie zullen gelden voor alle huidige en toekomstige sanctieregelingen, en niet alleen voor die welke door de VN-Veiligheidsraad worden opgelegd.