Home > Over CARE > Wat we doen > Voorbereiding op natuurgeweld en klimaatverandering

Voorbereiding op natuurgeweld en klimaatverandering

Jaarlijks worden landen als de Filipijnen, Nepal, Ecuador , Peru, en Ethiopië getroffen door natuurrampen zoals aardbevingen, overstromingen en droogte. Daar is geen ontsnappen aan. Dit natuurgeweld wordt steeds extremer en onvoorspelbaarder door klimaatveranderingen en aangetaste ecosystemen zoals ontbossing en sterfte van koraalriffen.

Dit zijn de harde feiten:

Ieder jaar krijgen gemiddeld 107 miljoen mensen* wereldwijd te maken met natuurrampen. Dit is ruim zes(!) keer het aantal inwoners van Nederland.

De meest voorkomende natuurrampen van de afgelopen 10 jaar zijn*: 

  1. Overstromingen (1753 keer)
  2. Aardbevingen (1254 keer)
  3. (Zware)storm (988 keer)
  4.  Hittegolf (262 keer)
  5. Extreme  droogte (223 keer)

*Bron: World Disaster Report, 2014

El nino droogte in Mozambique

Sterker tegen natuurgeweld

CARE stelt de meest afgelegen gemeenschappen in staat zich op eigen kracht zo goed mogelijk voor te bereiden op natuurgeweld en klimaatveranderingen. Dit doen we met preventieve oplossingen die de kans en de impact van rampen verkleinen, zoals waarschuwingssystemen en veilige vluchtroutes. We houden hierbij rekening met de effecten van klimaatsverandering en onze natuurlijke leefomgeving. Bijvoorbeeld door het versterken van dijken voor toekomstige grotere overstromingen. Zo redden we levens en voorkomen we verlies van huis en haard.

Evacuatie oefening in Filipijnen

In het regelmatig door natuurgeweld getroffen Vanuatu helpt CARE afgelegen gemeenschappen met betere waarschuwingssystemen. Zo werkt CARE samen met telecomproviders om waarschuwingsboodschappen te verspreiden via mobiele telefoons. Ook trainen we mannen en vrouwen in ramppreventieteams, om evacuaties te oefenen. In de vele dorpen waar CARE werkt in Vanuatu zijn tijdens de laatste cycloon geen doden gevallen.

Zo werken wij

Verstevigen van huizen

Verstevigen van huizen

We helpen gezinnen in aardbevingsgevoelige gebieden hun huizen te verstevigen zodat zij beter voorbereid zijn op de volgende aardbeving. Lokale timmerlieden en mensen uit de gemeenschap worden getraind op bouwtechnieken om huizen steviger te maken.

Waarschuwingssystemen

Waarschuwingssystemen en evacuaties

We leggen waarschuwingssystemen aan en stellen evacuatieplannen op voor een veilige vluchtroute naar evacuatiecentra. Met gemeenschapsleden oefenen en trainen we in een soepel verloop van evacuaties.

Nieuwe bronnen van inkomsten

Nieuwe bronnen van inkomsten

We ondersteunen de allerarmsten met alternatieve vormen van inkomsten in gebieden waar zij door klimaatsverandering niet meer hun traditionele bestaan kunnen behouden. Zo introduceren we kamelen in plaats van koeien in droge gebieden, en introduceren we nieuwe gewassen die tegen de droogte kunnen of juist bestand zijn tegen grote hoeveelheden water.

Planten van inheemse bomen

Planten van inheemse bomen

Vaak ligt een belangrijke oorzaak van een ramp bij aantasting van het milieu. Zo houdt een ontboste steile berghelling veel minder water vast, wat sneller tot overstromingen en landverschuivingen in dorpen leidt. CARE plant daarom inheemse bomen op steile berghellingen om de kracht van zware vloedgolven af te remmen.

Waar we werken

In deze landen helpen we afgelegen gemeenschappen zich voor te bereiden op natuurgeweld en klimaatverandering:

Ethiopië                          Indonesië                     Guatemala
Mali                                 Filipijnen                      Peru
Oeganda                          Pakistan                       Ecuador
Zuid-Soedan
Soedan
Somalië
Madagaskar

Bekijk hier een concreet voorbeeld hoe wij ons werk doen in de Filipijnen:

Onze expert

Wouter BokdamWouter Bokdam werkt als coördinator van dit programma. Hij is expert op dit gebied en binnen het wereldwijde CARE netwerk speelt hij een belangrijke rol in onze strategie en aanpak hierin. Hij heeft gestudeerd aan VanHall Larenstein en heeft in de Democratische Republiek Congo, Nicaragua, Indonesië, Bangladesh en Madagaskar gewoond en gewerkt.

Sinds 2010 werk ik bij CARE. Mijn passie is om slachtoffers van natuurgeweld te helpen hun eigen bestaan en dromen weer op te bouwen voor een duurzame toekomst.

Onze impact

Vorig jaar ondersteunde CARE Internationaal wereldwijd meer dan 740.000 mensen (en indirect 3.2 miljoen!) met het vergroten van hun weerbaarheid hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering en natuurgeweld.

CARE Nederland helpt dit jaar ruim 250.000 mensen in 11 landen om zich voor te bereiden op komend natuurgeweld en klimaatverandering. Lees hier meer.

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief