Missie en visie

Onze visie

CARE streeft naar een wereld van hoop, tolerantie en sociale rechtvaardigheid. Waarin armoede overwonnen is en waarin mensen in waardigheid en veiligheid met elkaar leven.

Onze missie

CARE werkt over de hele wereld om levens te redden, armoede te overwinnen en sociale rechtvaardigheid te bereiken.

Onze focus:

  • gelijke rechten en kansen voor vrouwen en meisjes;
  • focus op de oorzaken van armoede en ongelijkheid;
  • slimme en innovatieve oplossingen om echte veranderingen teweeg te brengen;
  • samenwerking met lokale gemeenschappen en partners.

Onze waarden

Deze waarden staan centraal in ons werk.

  • Respect: we werken met respect voor mensen en het milieu.
  • Betrouwbaarheid: we doen wat we beloven en zijn hier transparant over. Ook als dingen niet zijn gegaan zoals verwacht.
  • Toewijding: we zetten ons met hart en ziel in voor mensen in nood, oorlog en armoede.
  • Kwaliteit: we dagen onszelf steeds weer uit te innoveren en onze expertise te vergroten voor méér impact.