Home > Over CARE

Over CARE

CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan. We bestrijden armoede door ongelijkheid tegen te gaan. Dit doen we door noodhulp te verlenen, vrouwelijk ondernemerschap te faciliteren en inspraak in besluitvorming te stimuleren. Daarnaast maken we gemeenschappen weerbaar tegen de effecten van klimaatverandering en natuurgeweld. Onze aanpak kenmerkt zich door zich door maatwerk: in overleg met lokale partners en gemeenschappen bepalen we wat nodig is en wat werkt.  Want alleen samen bereiken we duurzame resultaten.

Delen