Home > Projecten > Somalië: onderwijs voor kwetsbare kinderen

Somalië: onderwijs voor kwetsbare kinderen

In Somalië zijn veel mensen op de vlucht voor aanhoudende conflicten. Ook de gevolgen van klimaatverandering, zoals terugkerende droogte en overstromingen, zorgen er voor dat mensen hun vertrouwde leefomgeving verlaten. Het resultaat is dat 70% van de Somalische kinderen niet naar school gaat. Met deze schatting door UNICEF, heeft Somalië één van de laagste inschrijvingspercentages ter wereld.

Scholing lijkt voor veel Somalische kinderen niet weggelegd. Zo staat slechts 17% van de ontheemde kinderen ingeschreven bij een school. En van alle kinderen die staan ingeschreven, bestaat ongeveer twee derde uit jongens. Meisjes gaan nauwelijks naar school. Dit komt onder meer doordat er op veel scholen geen toiletten zijn. Voor meisjes is de school daarom tijdens hun menstruatiecyclus geen veilige leeromgeving.

De kwaliteit van het onderwijs in Somalië is ook laag. Het ontbreekt veel leraren aan basiskwalificaties. De weinigen die wel zijn opgeleid, missen de noodzakelijke kennis en vaardigheden om les te kunnen geven in crisissituaties. Zij kunnen leerlingen niet de juiste psychosociale ondersteuning geven.  Leraren ontvangen ook niet altijd een salaris, waardoor het moeilijk is om gemotiveerd te blijven.

Kinderen kunnen hun handen wassen

Schoolkinderen krijgen mondkapjes

 

Wat doet CARE?

CARE streeft er naar om, in samenwerking met Mercy Corps en DBG, basisonderwijs te bieden aan 31.000 jongens en meisjes in noodsituaties die niet naar school gaan, of met school dreigen te stoppen. We zijn actief in 16 districten van de regio’s Sool, Sanaag, Bari, Nugaal, Mudug, Galgadul en Banadir. Dit doen we door:

 • Tijdelijke leslokalen te bouwen en bestaande schoolfaciliteiten op te knappen
 • Les- en leermateriaal te verstrekken
 • Leraren op te leiden op het vlak van psychosociale ondersteuning en kinderbescherming
 • Verbeteren van de veiligheid op scholen
 • Verbeteren van het sanitair en de drinkwatervoorzieningen op scholen

 

Xiis school na renovatie
Lesmateriaal

Hygiënekits voor meisjes
Nieuwe toiletten

Verwachte resultaten

Resultaat 1: Verbeterde toegang tot het onderwijs voor 29.831 ontheemde, niet-schoolgaande jongens en meisjes in 7 regio’s van Somalië / Somaliland.

Resultaat 2: Kwalitatieve verbetering van het onderwijs en uitbreiding van het onderwijzend personeel

Resultaat 3: Het verhogen van de veiligheid op scholen voor leerlingen en onderwijzend personeel

Inmiddels gaan 31.306 ontheemde jongens en meisjes naar school in de gastgemeenschappen waar zij staan ingeschreven. Het gemiddelde inschrijvingspercentage op scholen is met 14% gestegen. Dit is bereikt door:

 1. Capaciteitsopbouw. 294 leraren zijn opgeleid in de basispedagogie en psychosociale ondersteuning in crisissituaties. Zij zijn nu in staat om ondersteuning te bieden aan kinderen met een trauma, of hen door te verwijzen.
 2. Het verstrekken van les- en leermateriaal aan leerkrachten en leerlingen, zoals krijt, pennen, potloden, puntenslijpers, gummen, schoolbord, papier, klassenregisters, schooltassen, linialen en door Het Ministerie van Onderwijs goedgekeurde leerboeken en leerplannen.
 3. Het verstrekken van hygiëne-kits op scholen aan 5802 meisjes.
 4. Verbeteren van veiligheid: 524 Leraren en ondersteuners in het onderwijs zijn getraind in kinderbescherming, schoolveiligheid en psychosociale vaardigheden.
 5. Bouw en renovatie: er zijn  42 tijdelijke leerruimtes gebouwd en ingericht, 53 klaslokalen zijn gerenoveerd en er zijn 284 toiletten gebouwd voor zowel jongens als meisjes.
 6. Financiën: 162 leraren die voorheen niet betaald werden, ontvangen nu elke maand een klein salaris als waardering voor hun werk.

Hygiënepakketten

Nimo Awil, Fahiima Jama en Farduus Abdi hebben hygiëne-kits voor op school gekregen.

“Ik schaamde me om een ​​meisje te zijn. Het voelde als een straf”, herinnert de 17-jarige Fahima zich, terugdenkend aan de eerste keer dat ze ongesteld werd, nota bene op school. In het dorp was geen maandverband verkrijgbaar, omdat winkeliers dit niet durfden te verkopen.

“Dankzij humanitaire organisaties zoals CARE, die deze kits aan pubermeisjes geven, zijn de vooroordelen en het taboe over menstruatie verminderd. Nu kunnen we met vertrouwen lessen volgen.”

 

Dit is een project gefinancierd door Het Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Gemeenschap (ECHO). 

 

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief