Home > Landen > Indonesië

Indonesië

Indonesië

Wat is er aan de hand?

Indonesië is met 254 miljoen inwoners het dichtstbevolkte land in Zuidoost-Azië. Ongeveer 30 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. Een extra bedreiging juist voor deze groep mensen zijn de immer terugkerende natuurrampen. De unieke geografische ligging van de archipel maakt de bevolking en hun bronnen van inkomsten bijzonder kwetsbaar voor (klimaatgerelateerde) natuurrampen. Met zijn 17.000 eilanden, 80.000 kilometer kust en 240 miljoen inwoners loopt Indonesië veel gevaar door stijgend niveau, overstromingen, droogtes en vulkanische uitbarstingen.  Alleen al in 2016 werd het land getroffen door 1,985 natuurrampen, het hoogste aantal in tien jaar.

Het veranderde klimaat heeft als gevolg dat het regenseizoen langer op zich laat wachten. Hierdoor bestaat de kans op mislukte oogsten en een economische terugval. En wanneer de regentijd zich aandient, regent het heviger, met het risico op overstromingen en landverschuivingen. In de Indonesische hoofdstad Jakarta leidt dit jaarlijks tot grote overstromingen. Zo werd in 2016 ongeveer 30 procent van de naar schatting 14 miljoen mensen tellende hoofdstad getroffen. Duizenden raakten dakloos.

Wat doet CARE?

CARE maakt deel uit van Partners of Resilience. Dit samenwerkingsverband tussen CARE, het Rode Kruis, Cordaid, Wetlands International en het Klimaatcentrum van het Rode Kruis zorgt ervoor dat de gevolgen van rampen voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen worden beperkt. In Indonesië ondersteunen we families en gemeenschappen om zich beter voor te bereiden op mogelijke rampen en verandering van het klimaat. Direct en op de lange termijn. Dit doet CARE vooral door lokale NGOs te trainen op het gebied van ramppreventie, en met zowel lokale als nationale overheden samen te werken om risico op rampen centraal te stellen in hun beleidsplannen. Hierbij wordt ook zoveel mogelijk rekening gehouden met zorg voor natuur en ecosystemen en het effect van klimaatverandering. In Indonesië, is CARE vooral actief in de Oostelijke Provincie Nusa Tenggara Timur. Samen met lokale partner CIS Timor werken we samen om ramppreventie onderdeel uit te laten maken van lokale wetgeving en ervoor te zorgen dat maatschappelijke organisaties meer toegang krijgen tot subsidies om betere bestaansmiddelen te krijgen, en hun weerbaarheid te verhogen.

 

Meer weten over wat CARE in diverse landen en werelddelen onderneemt? Hieronder kunt u verder lezen.

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief