Home > Landen > Democratische Republiek Congo

Democratische Republiek Congo

Democratische Republiek Congo

Wat is er aan de hand?

De  Democratische Republiek Congo (DRC) wordt al ruim 20 jaar geteisterd door oorlog en geweld. CARE besloot het centraal gelegen Afrikaanse land in 1996 te helpen. Dit jaar kreeg het land namelijk te maken met miljoenen gevluchte Rwandezen als gevolg van de grootschalige genocide in Rwanda. De voortdurende geweldconflicten die hierop volgde, zorgde ervoor dat CARE in 2002 terugkeerde in het land om de noodlijdende bevolking opnieuw hulp te bieden

Veel Congolezen kennen het land niet anders dan in staat van oorlog en onrust. Het niet-aflatende geweld en spanningen tussen verschillende stammen zorgt er voor dat veel mensen op de vlucht slaan, mensenrechten worden geschonden, (sexueel) geweld jegens vrouwen, veel doden en groeiende armoede. De afgenomen activiteiten op het gebied van landbouw hebben er toe bijgedragen dat voor 12,8 miljoen mensen de honger dreigt. Een derde hiervan bestaat uit ondervoede kinderen, waarvan 1,3 miljoen ernstig. 8,5 miljoen mensen lopen het risico het slachtoffer te worden van een epidemie, zoals cholera en een hernieuwde uitbraak van Ebola in het oosten van het land. Aan het eind van 2018 hadden ongeveer 500 mensen het virus opgelopen, waarvan er 280 stierven.

Het bevolkingsaantal van de DRC is ondanks de vele problemen van het land sterk stijgende. Dit heeft vooral te maken met het grote aantal vluchtelingen van de omringende landen die het opvangt. Bovendien behoort de vluchtelingenpopulatie van de DRC  tot de 10 grootste ter wereld. Sinds 2018 vluchtten Congolezen niet alleen binnenlands, maar trekken ze ook massaal de grens over. Ruim 765.000 mensen vonden hun weg naar buurlanden Burundi, Oeganda en Zambia.

Wat doet CARE?

In de DRC steunt CARE de bevolking met verschillende programma’s:

  • Noodhulp (waaronder voedsel, gezondheidszorg, water en sanitatie ter voorkoming van epidemieën)
  • Wederopbouw en ontwikkeling
  • Voorkomen van seksueel geweld en geweld tegen vrouwen

Binnen de programma’s richten we ons op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen zoals jonge vrouwen en mannen. Ook de gevluchte bevolking die terugkeert in Congo kan rekenen op onze steun. Met verschillende programma’s  ondersteunen wij hen om uit de armoede te komen en hun kans op sociale ongelijkheid te beperken.

Bijzondere aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes

Wij besteden speciale aandacht aan vrouwen en meisjes. We steunen hen bij de moeilijke weg om hun leven weer op te kunnen pakken. Bovendien strijden wij voor hun rechten binnen de maatschappij en zorgen voor adequate gezondheidszorg.

Dit doen wij o.a. door:

  • Slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld de zorg te bieden die ze nodig hebben, zowel medisch als psychosociaal.
  • Vrouwen te ondersteunen om hun eigen inkomen te voorzien. Hierbij valt te denken aan deelname aan spaar- en leengroepen. Op deze manier kunnen vrouwen niet alleen werken aan het weer opbouwen van hun leven, maar vermindert het ook het stigma en de sociale uitsluiting als gevolg van het seksueel geweld.

Met een donatie steun je mensen in nood in Congo eenvoudig en snel, maar wel doeltreffend.

Aan het woord

Kavira* (32-jaar, moeder van 5 kinderen). Woonachtig in het dorpje Kipese in het de provincie Noord Kivu leidde Kavira jarenlang een onzeker leven vol angst. Net als veel andere dorpen in het oosten van de republiek, was het gebied voor maar liefst twintig jaar het toneel van etnisch geweld en oorlog. Zeker nadat ze door haar man in de steek werd gelaten en alleen met 5 kinderen achterbleef, was het leven zwaar. “Elke avond sliep ik slecht en maakte ik me grote zorgen om mijn kinderen. Het meest maakte ik mij zorgen om mijn twee dochters. Het gebeurde vaak dat gewapende mannen huizen binnendrongen om mensen te verkrachten.”

* Naam en beeld zijn om privacy-redenen aangepast

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Meer weten over wat CARE in diverse landen en werelddelen onderneemt? Hieronder kunt u verder lezen.

Nieuwsbrief