Democratische Republiek Congo

Wat is er aan de hand?

Gelegen in centraal Afrika bood het land twee verschillende momenten waarop CARE besloot om hulpprogramma’s op te zetten. De eerste keer was in 1998 toen de grootschalige genocide in Rwanda ervoor zorgde dat miljoenen Rwandezen op de vlucht sloegen naar omringende landen, waaronder Congo. De voortdurende geweldconflicten die hierop volgde zorgde ervoor dat CARE in 2002 terugkeerde in het land om opnieuw de noodlijdende bevolking opnieuw hulp te bieden. Ondanks de moeilijke omstandigheden kent het land een explosieve bevolkingsgroei. In de afgelopen dertig jaar is het inwonersaantal bijna verdrievoudigd (29.916.800 (1984) , 79.375.136 (2015)).

Wat doet CARE?

In  Congo steunt CARE de bevolking met verschillende programma’s:

  • Noodhulp
  • Wederopbouw en ontwikkeling
  • Voorkomen van seksueel en gender-gerelateerd geweld

Binnen de programma’s richten we ons op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen zoals jonge vrouwen en mannen. Ook de gevluchte bevolking die terugkeert in Congo kan rekenen op onze steun. Met verschillende programma’s helpen wij hen zich te kunnen onttrekken aan de armoede en hun kansen op sociale ongelijkheid te beperken.

Wij schenken speciale aandacht aan vrouwen en meisjes. We steunen hen bij de moeilijke weg om hun leven weer op te kunnen pakken en zelfvoorzienend te kunnen worden. Bovendien strijden wij voor hun rechten binnen de maatschappij en zorgen voor adequate gezondheidszorg. Slachtoffers van seksueel en gender-gerelateerd geweld kunnen rekenen op verschillende soorten zorg. Zo voorzien we in medische zorg en psychosociale ondersteuning. Maar we zijn er ook om hen weer een stapje op weg te helpen door de mogelijkheid te bieden in eigen inkomen te voorzien. Hierbij valt te denken aan deelname aan spaar- en leensystemen. Op deze manier kunnen vrouwen niet alleen werken aan het weer opbouwen van hun leven, maar vermindert het ook het stigma en de sociale uitsluiting als gevolg van het seksueel geweld.

Wil je mensen in nood in Congo steunen, doneer dan een symbolisch CARE pakket op onze Noodhulpfonds website

Aan het woord

Kavira* (32-jaar, moeder van 5 kinderen). Woonachtig in het dorpje Kipese in het de provincie Noord Kivu leidde Kavira jarenlang een onzeker leven vol angst. Net als veel andere dorpen in het oosten van de republiek, was het gebied voor maar liefst twintig jaar het toneel van etnisch geweld en oorlog. Zeker nadat ze door haar man in de steek was gelaten en met de 5 kinderen alleen achterbleef was het leven zwaar. “Elke avond sliep ik slecht en maakte ik me grote zorgen om mijn kinderen. Het meest maakte ik mij zorgen om mijn twee dochters. Het gebeurde vaak dat bandieten huizen binnendrongen om mensen te verkrachten.

* Naam en beeld zijn om privacy-redenen aangepast