Wereldvluchtelingendag 2022: Financiering voor vluchtelingenhulp wereldwijd schokkend laag

Op deze Wereldvluchtelingendag vraagt internationale hulporganisatie CARE aandacht voor het feit dat de financiële steun voor miljoenen vluchtelingen wereldwijd en sinds het begin van het jaar, volledig is uitgebleven. Vooral Afrikaanse landen worden getroffen, waar tot nu toe geen of slechts zeer weinig steun is verleend om de vluchtelingencrises het hoofd te bieden.

Foto: CARE/Mohamad Shaker

Volgens het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties (UN OCHA), hebben diverse landen minder dan vijftien procent ontvangen van de middelen die nodig zijn om diverse humanitaire crises aan te kunnen pakken. Hieronder valt ook de steun voor (binnenlandse) vluchtelingen. Dit geldt onder meer voor landen als Haïti, Mali en Burundi. Maar ook voor de noodhulpacties aan de Syrische en Rohingya-vluchtelingen, en aan het regionale noodhulpplan voor de crisis in Venezuela.

Vergeten vluchtelingencrises

Zelfs vóór de recente Oekraïne-crisis waren de financiële middelen voor humanitaire crises al zorgwekkend laag. Sinds het conflict in Oekraïne verergerd is, zijn een aantal Europese regeringen van plan hun officiële ontwikkelingshulp om te buigen naar steun voor Oekraïense vluchtelingen (deels voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in eigen land), waardoor het risico bestaat dat vluchtelingengroepen die zich in zeer kwetsbare posities bevinden, aan hun lot worden overgelaten – vooral de ‘vergeten’ vluchtelingencrises die wereldwijd toch al onvoldoende gefinancierd zijn.

“De internationale aandacht is momenteel gericht op Oekraïne. Hoewel het onze verantwoordelijkheid is om de humanitaire noden in Oekraïne en van de Oekraïense vluchtelingen die zich in een kwetsbare positie bevinden, aan te pakken, mogen we de vele andere wereldwijde vluchtelingencrises niet uit het oog verliezen. Overal ter wereld worden mensen gedwongen hun huis te verlaten als gevolg van conflicten en natuurrampen. Veel bevolkingsgroepen die binnen of buiten hun landsgrenzen op de vlucht zijn in de Hoorn van Afrika en de Sahel, worden op dit moment ook nog eens met honger geconfronteerd. We roepen de politieke leiders op om hun verplichtingen na te komen en onmiddellijk meer financiële middelen vrij te maken voor de opvang en ondersteuning van alle vluchtelingen – waar ze ook vandaan komen of naartoe vluchten.”

Nok van de Langenberg, hoofd humanitaire actie bij CARE Nederland

Sahel en Tsjaad: groeiende crisis, minder financiering

Vrouw met haar kind in het vluchtelingengebied van kolobougou in de gemeente Niono, Mali. Foto: Tony Campbell/CARE

In Burkina Faso, Tsjaad, Mali en Niger zijn momenteel meer dan 4.6 miljoen mensen binnen de eigen landsgrenzen op de vlucht. Ondanks het grote aantal vluchtelingen en de stijgende noden, is voor de noodhulpplannen in alle landen slechts 15 procent van de middelen vrijgemaakt. Jaar na jaar kampt de Sahel-regio met een chronisch gebrek aan financiering. Terwijl conflicten, ontheemding, klimaatverandering, honger en armoede toenemen. Eind 2021 waren de noodhulpplannen voor de centrale Sahel en Tsjaad voor minder dan 45 procent gefinancierd; het laagste van de afgelopen 6 jaar, ondanks de stijgende noden.

“Op 1 juni jl. heeft de regering van Tsjaad een noodsituatie op voedselgebied uitgeroepen, omdat 4 miljoen mensen voedselhulp nodig hebben. De humanitaire situatie is dramatisch en verslechtert met de dag. Water, voedsel, medicijnen, onderdak en bescherming – alles is nodig. Zonder voldoende financiering is het voor ons als hulporganisatie gewoonweg niet mogelijk om de mensen in Tsjaad de hulp te bieden die ze nodig hebben, ook al hebben we daar een sterk team van hulpverleners. We hopen dat de internationale donorlanden hun bijdragen snel zullen verhogen.”

Huguette Sekpe, CARE-programmadirecteur in Tsjaad

Syrië: Bezuinigingen raken 3 miljoen mensen

Ala, 11 jaar oud, is Syrische vluchteling. Samen met haar zusjes en een buurjongen speelt ze voetbal in een vluchtelingenkamp in Jordanië.

Organisaties die regionaal vluchtelingenhulp leveren voor de crisis in Syrië, hebben op dit moment slechts 10,8 procent van de benodigde financiering ontvangen – te weinig als je naar de verwoestende leefomstandigheden kijkt. Volgens het NGO Forum Noordwest Syrië, waarvan CARE lid is, hebben hulporganisaties in Noordwest Syrië te maken met enorme bezuinigingen van 21,5 miljoen dollar per maand (dit jaar in vergelijking met vorig jaar). Als er niet snel meer geld beschikbaar komt, dreigen er verwoestende gevolgen: er wordt bijvoorbeeld gevreesd dat meer dan 3 miljoen mensen het risico lopen levensnoodzakelijke steun te verliezen.

Welke hulp biedt CARE?

CARE werkt in meer dan 100 landen. We bestrijden armoede door ongelijkheid tegen te gaan. Met speciale aandacht voor de allerarmsten, de zwaarst getroffenen, de minst gehoorden. In Syrië en de buurlanden helpt CARE met levensreddende noodhulp zoals voedsel en hygiëneproducten, geld, psychosociale steun, diensten voor seksuele gezondheid en gendergerelateerd geweld, economische steun voor vrouwen.

In Tsjaad en in de centrale Sahel helpt CARE vluchtelingengezinnen met voedsel en voedingshulp, geld voor werk, water, sanitaire voorzieningen, hygiëne en hulp bij het voorzien in levensonderhoud. Daarnaast steunen we vrouwen om financieel onafhankelijker te worden via kleinschalige spaar- en leengroepen.