Tweede medewerker CARE Turkije overleden in Noordwest Syrië

Gaziantep, 8 februari 2023 – CARE is diep bedroefd te vernemen dat een tweede medewerker is overleden in de nasleep van de recente aardbevingen. Gisteren is Mohammad Ismail Mohammed, de veldadviseur van CARE in Noordwest Syrië, samen met zijn vrouw overleden aangetroffen.

Dit tragische nieuws volgt op de dood van Anas Sweid, een lid van het operationele team van CARE, samen met zijn vrouw en dochter, van wie de dood werd bevestigd na de instorting van hun gebouw in de stad Hatay.

Zoals al onze veldadviseurs was Mohamed een CARE-held, die werkte om Syriërs te ondersteunen onder extreme omstandigheden van oorlog, ontheemding, dagelijkse veiligheidsrisico’s en een voortdurende humanitaire ramp – een van de moeilijkste omgevingen waarin een humanitaire hulpverlener kan werken. Maar Mohammed deed dat belangeloos – hij wijdde zijn leven aan het welzijn van de mensen die hij diende. Zijn nagedachtenis, zijn nalatenschap en de impact die hij op hun en onze levens heeft gehad, zullen niet worden vergeten.

Nogmaals, onze gedachten en solidariteit gaan uit naar de duizenden families die door deze ramp zijn getroffen en naar onze medewerkers die humanitaire hulp verlenen onder moeilijke omstandigheden en tegen de achtergrond van het verlies van twee dierbare collega’s.

CARE blijft zich echter inzetten om de herinnering aan zowel Mohamed als Anas te eren door een niet aflatende toewijding aan het helpen van dezelfde mensen waar beide mannen zich voor hebben ingezet en uiteindelijk hun leven aan hebben verloren.

Nogmaals, CARE werkt samen met de families van zowel Anas als Mohamed om te onderzoeken hoe we hen het beste kunnen steunen. We vragen om de privacy van de families te respecteren.