Toestroom Soedanese vluchtelingen in Tsjaad door aanhoudend geweld

In de afgelopen dagen hebben gemeenschapsleiders in het grensgebied tussen Soedan en Tsjaad aan CARE gemeld dat de regio meer dan 42.000 vluchtelingen heeft ontvangen. Dit aantal zal naar verwachting toenemen naarmate het conflict in Soedan voortduurt.

Foto: CARE Tsjaad

Mensen die Soedan ontvlucht zijn komen aan in dorpen langs het grensgebied met Tsjaad. Onder hen zijn veel vrouwen en kinderen. Sommigen hebben een paar noodzakelijke spullen bij zich, terwijl anderen, als gevolg van de druk en stress om het geweld te ontvluchten, helemaal niets hebben kunnen meenemen. Ze vestigen zich in open ruimtes of in hutten gemaakt van gierstengels.

Soumaiya*, een gescheiden vrouw met acht kinderen om voor te zorgen, kwam op 20 april jl. in Tsjaad aan. “Toen het conflict mijn woonplaats bereikte, werden de mensen erg kwetsbaar voor het geweld. Daarom verkozen velen om het dorp te verlaten. Mijn familie en ik hebben het dorp om één uur ‘s nachts verlaten om naar de Tsjadische kant te gaan. We hebben die nacht vier keer op ezels gereisd om onze kinderen en een deel van onze spullen te evacueren. Een familielid is in deze oorlog vermoord.”

De context aan de grens was al delicaat vanwege intergemeentelijke conflicten die hier vrij frequent zijn. In dergelijke situaties zijn vrouwen en kinderen altijd de eerste slachtoffers. We hebben de plicht om deze duizenden vluchtelingen bij te staan om hun waardigheid te herstellen. Vluchtelingen die aankomen hebben met name voedsel, water en sanitaire voorzieningen nodig.”

Dr. Amadou Bocoum, directeur van CARE Tsjaad

Ousman*, het hoofd van een huishouden van 18 personen, vertelt over de moeilijke leefomstandigheden voor vrouwen en meisjes in de gebieden waar ze zich hebben gevestigd. “Er zijn hier geen toiletten, dus voor de privacy van de vrouwen zijn de mannen gedwongen om zich wat verder terug te trekken van waar ze hun dag doorbrengen, zodat de vrouwen zich ook een beetje vrij voelen.”

Wat doet CARE?

CARE Tsjaad is al ter plaatse samen met haar partners om vluchtelingen te ondersteunen. CARE bouwt aan noodtoiletten en zal bewustmakingscampagnes voeren over gendergerelateerd geweld (GBV). Er zijn meer middelen nodig om goede WASH-ondersteuning te bieden en voedselzekerheid te waarborgen.

*Naam gewijzigd om identiteit te beschermen

Voor mediavragen neem contact op met Bjorn Schuermans, corporate communicatie coördinator bij CARE Nederland, via: schuermans@carenederland.org.