Half jaar na ramp Sulawesi meer dan 450.000 mensen geholpen

Zes maanden na de Giro555-actie ‘Nederland helpt Sulawesi’ zijn ruim 450.000 mensen geholpen met Giro555-geld. Inmiddels is meer dan de helft van de 15,6 miljoen euro besteed. Het werk van de organisaties achter Giro555 en hun lokale partners stond vooral in het teken van noodhulp: water, voedsel, onderdak, hygiëne, gezondheidszorg en levensonderhoud. Vandaag verschijnt een rapport met de resultaten van de hulp die de afgelopen zes maanden is geboden .

Waar ging de hulp de eerste zes maanden heen?

Meer dan de helft van het geld ging naar water en sanitaire voorzieningen, onderdak en levensonderhoud. Door de aanleg van waterpunten, het zuiveren van water en uitdelen van drinkwater werden bijna 100.000 mensen voorzien van water. Om uitbraak van ziekten te voorkomen werden meer dan 45.000 hygiënekits uitgedeeld en ontvingen bijna 50.000 mensen hygiënevoorlichting. Ook werden 14.000 tentzeilen en shelterkits (pakketten met slaapmatjes, dekens, touw en gereedschap) en meer dan 43.000 muskietennetten uitgedeeld. Meer dan 14.000 mensen ontvingen geld voor werk als puinruimen en het aanleggen van waterpunten en latrines, waarmee zij weer in hun eigen levensonderhoud konden voorzien. Voor meer informatie bekijk het filmpje of lees hier het rapport.

Rosdiani (uit Sibalaya) verloor haar huis en woont met haar man en twee zoontjes in een tijdelijke barak: ”Met de emmer uit het noodhulppakket kon ik water halen, met de zeep konden we ons echt goed wassen. Ik kreeg ook voorlichting over hygiëne. Zonder die voorlichting had we uit pure wanhoop misschien wel vuil water gedronken. Ik of mijn kinderen hadden ernstig ziek kunnen worden.” Lees hier meer persoonlijke verhalen van mensen die hulp ontvingen.

Hoe is het er nu?

Actievoorzitter Marinus Verweij is trots dat de Nederlandse bevolking een dergelijke mooie bijdrage heeft gerealiseerd: “De hulpverlening is in volle gang, de economie en markten functioneren weer en de bewoners werken zelf hard aan het herstel. De lokale hulpverleners en getroffenen gaven aan dankbaar te zijn voor de steun uit Nederland.”

De overheid in Indonesië heeft veel ervaring met grote rampen en bezit inmiddels veel kennis over hoe hiermee om te gaan. Beide factoren helpen bij een sneller herstel. In afgelegen dorpen gaat het herstel soms nog langzaam vanwege de kapotte infrastructuur en hernieuwde aardverschuivingen in het regenseizoen. Het aantal mensen in kampen neemt af, maar een deel van de bewoners van de kustgebieden waar de tsunami toesloeg en de gebieden waar aardverschuivingen plaatsvonden woont nog in tentenkampen. Zij mogen niet meer terug naar hun oude huis of wat daarvan over is, omdat het gevaar op herhaling te groot is. Het opkopen van land en organiseren van eigendomsrecht en huisvesting voor deze mensen is een grote uitdaging en tijdrovend proces voor de overheid.

Wat gebeurt er de komende tijd?

De komende tijd komt de focus vooral te liggen op economische wederopbouw: het herstel van levensonderhoud, vergroten van de weerbaarheid tegen klimaatverandering en toekomstige natuurrampen en het versterken van de lokale noodhulpcapaciteit en structuren. Ook worden een aantal water, sanitatie en hygiëne projecten vervolgd, wordt er verder gebouwd aan tijdelijk en semipermanent onderdak en ontvangen gezinnen financiële steun en voorlichting om hun huis aardbevingsbestendig terug te bouwen.

Aan de actie voor Sulawesi doen negen van de elf organisaties achter Giro555 mee: CARE Nederland, Cordaid, ICCO/Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan International Nederland, Save the Children, UNICEF Nederland, World Vision.