Soedan: Vergeten crisis waarvan de wereld niet kan blijven wegkijken

De oorlog in Soedan, die al meer dan negen maanden aan de gang is, blijft extreem leed aanrichten onder miljoenen mensen in het hele land en in naburige regio’s. Ook in dit conflict worden vrouwen en kinderen het zwaarst getroffen. Met ruim 7 miljoen mensen die binnen de landsgrenzen op de vlucht zijn, heeft het land het grootste aantal ontheemden ter wereld. De helft daarvan betreft kinderen. CARE spreekt van een vergeten crisis met beperkte media-aandacht in verhouding tot de verwoestende omvang en het gebrek aan financiering. Volgens de VN zullen in 2024 24,8 miljoen mensen – bijna één op de twee mensen in Soedan – humanitaire ondersteuning nodig hebben.  

Foto: CARE

Grootste aantal vluchtelingen ter wereld: 7 miljoen mensen 

Terwijl geweld voortduurt in grote delen van Soedan (inclusief Darfur en Kordofan), bereikten gevechten vorige maand de staat Gezira, een regio ten zuiden van Khartoum. Deze nieuwe ontwikkeling in een regio die bekendstaat als de graanschuur van Soedan dwong naar schatting 600 duizend mensen om te vluchten, waarvan ongeveer 220 duizend al eerder in het jaar waren ontheemd. Bovendien zijn er 10.400 scholen gesloten in conflictgebieden, waardoor volgens een rapport uit 2023 19 miljoen kinderen geen toegang hebben tot onderwijs. 

“We roepen alle partijen op om ervoor te zorgen dat burgers gespaard blijven van alle vormen van geweld en dat het mogelijk wordt om zich vrij en zonder beperkingen in veiligheid te kunnen bewegen, vrije toegang hebben tot hun basisbehoeften en hun waardigheid kunnen beschermen.”

Reintje van Haeringen, directeur CARE Nederland

Over de aanhoudende gevolgen van de oorlog sinds april vorig jaar zegt directeur van CARE, Reintje van Haeringen: “Het verlies van levens, de massale ontheemding, gendergerelateerd geweld, honger en de uitbraak van cholera nemen in een alarmerend tempo toe. Tussen de 70 en 80 procent van de ziekenhuizen in door conflict getroffen gebieden functioneert niet meer. Door internationaal meer aandacht voor deze crisis te vragen, hopen we dat er meer financiering vrijgemaakt zal worden. Wegkijken en deze enorme grote groep mensen nog langer laten lijden is inhumaan. Bovendien zijn het, ook hier, vrouwen en kinderen die de hardste klappen moeten opvangen.” 

Soedan: Vergeten crisis

CARE noemt de situatie in Soedan een vergeten crisis met wereldwijd beperkte media-aandacht in verhouding tot de verwoestende omvang en het gebrek aan financiering. Momenteel zijn 7,6 miljoen Soedanezen ontheemd, zowel binnen als buiten het land. Dit is inclusief 1,5 miljoen mensen die sinds medio april Soedan zijn ontvlucht om veiligheid en bescherming te zoeken in buurlanden zoals Tsjaad, Zuid-Soedan en Egypte, terwijl velen van hen nog steeds te maken hebben met de dreiging van geweld en beperkte toegang tot noodzakelijke voorzieningen. Er zijn ruim 7 miljoen mensen op de vlucht, waardoor Soedan het land is met het grootste aantal vluchtelingen ter wereld. Toch blijft de wereldwijde financiering voor de crisis zwaar onder de maat, met amper 40 procent van wat het Humanitarian Response Plan voorschreef (eind 2023). 

 “We roepen alle partijen op om ervoor te zorgen dat burgers gespaard blijven van alle vormen van geweld en dat het mogelijk wordt om zich vrij en zonder beperkingen in veiligheid te kunnen bewegen, vrije toegang hebben tot hun basisbehoeften en hun waardigheid kunnen beschermen”, aldus van Haeringen. 

CARE in Soedan  

Hoewel CARE in december jl. gedwongen was haar activiteiten in de deelstaat Gezira op te schorten, blijven CARE-teams samen met lokale en wereldwijde partners steun bieden in Zuid- en Oost-Darfur, Zuid-Kordofan, Gadarif en Kassala. Hun hulpverlening omvat gezondheidszorg, water en sanitatie, voeding, financiële ondersteuning, landbouw en activiteiten om in het levensonderhoud te voorzien. 

CARE doet wat nodig is en bereikte in 2023 meer dan 1,2 miljoen mensen met humanitaire noodhulp in Soedan.