Financiering noodhulp voor de grootste regionale vluchtelingencrises bedraagt slechts 1% van de wereldwijde uitgaven aan wapens

Den Haag, 20 juni 2020 – De beschikbare budgetten voor hulpverlening aan vluchtelingen in enkele van de grootste crisesgebieden ter wereld zijn lager dan ooit. Dit constateert CARE op basis van een analyse van de financiering van noodhulp aan Burundi, Democratische Republiek Congo, de Rohingya crisis, Zuid-Soedan, Syrië en Venezuela. Deze crises vertegenwoordigen het breedste scala en hoogste aantal vluchtelingen wereldwijd.

Op de vlucht

Het totale bedrag dat nodig is om noodhulp voor de genoemde zes vluchtelingencrises te financieren, bedraagt slechts 11% van wat deskundigen schatten als de jaarlijkse omvang van de wereldwijde wapenhandel. Het bedrag dat daadwerkelijk beschikbaar is bedraagt echter slechts 1% hiervan.

Oproep tot solidariteit

Ondanks de extra dreiging van COVID-19 in alle vluchtelingengebieden, is de internationale financiële steun aanzienlijk lager dan vorig jaar in deze periode. Vanaf medio juni 2020 is in totaal 1,12 miljard dollar ontvangen van de benodigde 10,86 miljard (10,3%) voor de betreffende noodhulpprojecten.

Nok van de Langenberg, hoofd humanitaire actie bij CARE Nederland zegt hierover:

“Wereldwijd zijn miljoenen mensen gedwongen om hun huis, regio of land te ontvluchten, op zoek naar veiligheid voor zichzelf en hun families. Wij mogen hen niet in de steek laten. Financiering van noodhulpprojecten is onmisbaar om vluchtelingen zowel bescherming als een perspectief op een menswaardige toekomst te kunnen bieden”.

Delphine Pinault, CARE International Humanitarian Policy Advocacy Coordinator, benadrukt:

“Nu wereldwijde solidariteit het enige antwoord is op COVID-19, roept CARE donoren en regeringen nog nadrukkelijker op om de verantwoordelijkheid en de kosten voor de opvang van vluchtelingen te delen. Hoewel het percentage in de afgelopen twee decennia is gedaald, vangen lage-inkomenslanden nog steeds de meerderheid van alle  vluchtelingen op.”

Over CARE

CARE is opgericht in 1945 en is een toonaangevende humanitaire organisatie die wereldwijd vecht tegen armoede en levensreddende hulp biedt in noodsituaties. In 100 landen over de hele wereld bestrijden we armoede door ongelijkheid tegen te gaan. We maken ons sterk voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen en voor mogelijkheden om mee praten en mee te beslissen over zaken die hun levens beïnvloeden. Voor meer informatie, ga naar www.care-international.org of lees verder op deze website.