Noodkreet uit Pakistan

In Pakistan leven miljoenen mensen al lange tijd in armoede. In de afgelopen maanden kreeg het land ook nog eens te maken met de meest verwoestende overstromingen ooit. Een direct gevolg van klimaatverandering. CARE kon ook nu snel in actie komen, mede omdat we al sinds 1949 in het land aanwezig zijn. Desondanks is er veel nodig om de bevolking, die klap na klap te verduren krijgt, steun te bieden en weer in hun kracht te zetten.

Mai Walita (links) samen met haar man en pasgeboren dochter. Ze verloor haar zoontje van 3 jaar oud door de overstromingen. © 2022 Maryam Imtiaz/CARE

“Ik weet niet hoe ik mezelf dit ooit kan vergeven. Mijn zoontje verloor zijn leven terwijl ik in paniek bezig was om wat spullen te verzamelen. Mijn andere kind is 4 maanden oud en te vroeg geboren.”

Mai Walita, verloor haar zoontje van 3 jaar oud door de overstromingen. Midden in de nacht kwam het huis van Mai Walita onder water te staan. Het water kolkte naar binnen. Zij en haar man beseften dat ze snel moesten vluchten. In paniek verzamelden ze wat spullen. Wat ze niet wisten, is dat hun 3-jarige zoontje ondertussen uit zijn bed was gevallen en in het razend stijgende water terecht was gekomen. Toen ze enkele minuten later besefte dat haar zoontje niet in zijn bed lag, vonden ze hem levenloos in het water.

In Pakistan gaan miljoenen mensen al lange tijd gebukt onder ernstige armoede. De werkeloosheid is er groot en basisvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg zijn niet voor iedereen toegankelijk. Bovenop de uitdagingen die de bevolking van Pakistan al jarenlang moet trotseren, hebben zij in de afgelopen maanden ook nog eens te maken gekregen met de meest verwoestende overstromingen die het land ooit zag.

Iedere donatie is van betekenis en komt terecht waar de nood het hoogst is.

Huizen en voorzieningen zijn weggevaagd. Scholen, gezondheidszorg, bruggen en wegen zijn door het natuurgeweld op grote schaal verwoest. Voedsel en schoon drinkwater is er vrijwel niet; voorraden zijn verloren gegaan. Doordat wegen en bruggen verwoest zijn is het onmogelijk om middelen vanuit andere gebieden over land te vervoeren. Er zijn nauwelijks (nood)toiletruimten beschikbaar. Deze omstandigheden werken bovendien het uitbreken van dodelijke ziekten in de hand die zich via water verspreiden, zoals diarree en cholera. Het ontbreken van onder meer veilige toiletruimten heeft verder in het bijzonder nadelige effecten voor het welzijn van vrouwen en meisjes.

“Dit is een humanitaire crisis die niet van de ene op de andere dag verdwijnt. Velen zijn alles verloren; hun geliefden, huizen, vee, gewassen en inkomensbronnen.”

Adil Sheraz, landendirecteur CARE Pakistan

Klimaatverandering

Door klimaatverandering lijken traditionele weersomstandigheden steeds heviger te worden. Meer dan 33 miljoen mensen werden nu in Pakistan getroffen door ernstige overstromingen als gevolg van extreme regenval. Velen zijn omgekomen, overlevenden zijn op de vlucht en wonen noodgedwongen buiten, onder simpele lakens.

© 2022 Maryam Imtiaz/CARE

Deze overstromingen vallen onder de heftigste die de bevolking van Pakistan ooit heeft meegemaakt. De inwoners hebben nog een lange weg te gaan, en het land heeft dan ook dringend meer hulp nodig. We brengen nu levens in veiligheid waar we kunnen, maar ons werk stopt hier niet: we zijn er ook in de periode erna en bieden mensen steun om hun leven weer op te bouwen.

Zo helpen we bijvoorbeeld om huizen te verstevigen en zetten waarschuwingssystemen op, zodat de bevolking sneller kan evacueren bij eventuele volgende rampen. Daarnaast helpen we mensen bij het vinden van nieuwe inkomensbronnen en planten we inheemse bomen. Ontboste berghellingen houden immers veel minder water vast, waardoor er sneller overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Het planten van bomen gaat dit tegen. Dit is een voorbeeld van hoe we mensen duurzame ondersteuning bieden in het weerbaar worden tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Iedere donatie is van betekenis en komt terecht waar de nood het hoogst is.

Humanitaire crisis in Pakistan treft vrouwen en kinderen het hardst

CARE heeft meer dan 77 jaar ervaring in het verlenen van noodhulp. We weten dan ook uit ervaring dat vrouwen en meisjes specifieke behoeften hebben tijdens en vlak na een ramp of noodsituatie. Dat kan om praktische zaken als maandverband en andere persoonlijke hygiëne gaan, maar we weten ook dat geweld tegen vrouwen toeneemt in de nasleep van een ramp zoals nu in Pakistan. Mede daarom hebben we in ons werk altijd bijzondere aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes.

© 2022 Maryam Imtiaz/CARE

Vrouwen en kinderen lopen in meerdere opzichten het grootste risico in dit soort noodsituaties. Bij meer dan 1 op de 9 kinderen onder vijf jaar in de ziekenhuizen in Pakistan is ernstige acute ondervoeding vastgesteld. Ook staan veel kinderen er (deels) alleen voor omdat gezinnen door de ramp zijn verscheurd; ouders en andere familie zijn vaak omgekomen of gewond geraakt.

“Op het hoogtepunt van de overstromingen zag ik volwassen mannen en vrouwen huilen op straat. Huilend om hun verloren dierbaren en om hun huizen, terwijl alles verzwolgen werd door het razende water.”

Maryam Imtiaz, CARE-medewerker in Pakistan

Het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) schat dat er zich bijna 650 duizend zwangere vrouwen in de overstroomde gebieden van Pakistan bevinden. Daarvan zullen er 73 duizend in de komende maand bevallen.

De overstromingen hebben een humanitaire crisis veroorzaakt waarbij meer dan duizend mensen zijn overleden. De al zeer nijpende situatie lijkt voor de Pakistaanse bevolking steeds verder te verergeren. CARE kent het land en zijn behoeften, we hebben waardevolle connecties met andere, lokale hulporganisaties opgebouwd. Daarom waren we, samen met onze partners, als een van de eerste organisties snel ter plaatse om noodhulp te verlenen.

“Wanneer dergelijke rampen plaatsvinden, weten we uit ervaring dat vrouwen, meisjes en andere gemarginaliseerde groepen voor de grootste uitdagingen komen te staan.”

Adil Sheraz, landendirecteur CARE Pakistan

Welke noodhulp verleent CARE op dit moment in Pakistan?

CARE verstrekt levensreddende noodhulp in de regio Balochistan. We voorzien in hygiënepakketten die bescherming bieden tegen ziekten zoals cholera. Ze bevatten onder meer waterzuiveringstabletten, zeep en persoonlijke verzorgingsmiddelen voor vrouwen tijdens hun menstruatie.

Ook delen we voedselpakketten uit met rijst, olie en linzen. We verstrekken noodmaterialen voor tenten, zodat mensen droog kunnen slapen. Verder stellen we alledaagse essentiële middelen ter beschikking zoals dekzeilen, noodtoiletten, kookpotten en muskietennetten. Daarnaast werken we aan het opzetten van veilige ruimten voor vrouwen en kinderen in de kampen waar binnenlandse vluchtelingen worden opgevangen en verblijven.

© 2022 Maryam Imtiaz/CARE

Het werk van CARE in Pakistan sinds 1949

CARE is sinds 1949 aanwezig in Pakistan en na een onderbreking van 25 jaar verlenen we sinds 2005 weer uitgebreide hulp in het land. We werken in de meest afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden van Pakistan om de onderliggende oorzaken van armoede aan te pakken. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de groepen die zich in de kwetsbaarste positie bevinden, waaronder vrouwen en kinderen.