Pakistan

Miljoenen mensen in Pakistan leven in armoede. Grote overstromingen en extreme droogte zijn altijd een bedreiging. Daarnaast heeft het land al jarenlang te maken met binnenlandse conflicten. Als gevolg hiervan zijn tienduizenden doden gevallen en zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen.  

Vijf vrouwen in Pakistan die samen een onderneming gestart zijn

Geweld tegen vrouwen

De werkeloosheid is groot in Pakistan en basisvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg, zijn niet voor iedereen toegankelijk. Een ander probleem is het geweld tegen vrouwen. Meer dan de helft van de Pakistaanse vrouwen heeft te maken met (huiselijk) geweld.

Ongelijkheid

Daarnaast hebben veel vrouwen en meisjes geen invloed op belangrijke beslissingen die hen direct aangaan. Ze worden niet voor ‘vol’ aangezien en bepalen vaak niet zelf met wie ze trouwen of hoeveel kinderen ze krijgen. Ook worden ze vaak buitengesloten bij activiteiten die een gezin of zelfs een hele gemeenschap de kans bieden om uit de armoede te komen.

Steun aan vrouwen en meisjes in Pakistan

CARE steunt vrouwen in Pakistan om voor zichzelf op te komen. We laten vrouwen weten wat hun rechten zijn en helpen ze hun stem te laten horen. Dit kan binnen het eigen gezin zijn of binnen de gemeenschap, maar ook bij (lokale) overheden en bedrijven.