Hulp aan slachtoffers Sulawesi in volle gang

De organisaties achter Giro555 en hun lokale partners zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het bieden van noodhulp aan de slachtoffers van de ramp die zich op 28 september voltrok op het Indonesische eiland Sulawesi. De nationale actie ‘Nederland helpt Sulawesi’ die tot eind december liep heeft in totaal € 15.580.597,- opgebracht. De komende maanden verschuift de focus naar wederopbouw; zorgen dat de inwoners van het eiland weer een dak boven hun hoofd hebben en hun leven zo goed mogelijk op kunnen pakken. Ook helpen de organisaties hen beter voorbereid te zijn op mogelijke natuurrampen in de toekomst.

Verhalen van inwoners

Hairah (28), moeder van twee kinderen, verloor meerdere familieleden en haar huis. Dankzij een mobiele waterzuiveringsinstallatie hoeft ze niet meer de bergen in om water te halen: “In het begin moest ik ver lopen met zware jerrycans. Er was nauwelijks water te vinden. Ik ben blij dat ik nu hier in het kamp schoon water kan halen.” Norma (43) verloor haar huis: “Dankzij de hulp hebben we nu tijdelijk onderdak dat ons beschermt, zodat we ‘s nachts veilig kunnen slapen.” Eni’s (32) zwaar getroffen gemeenschap ontving voedselpakketten, drinkwater en tijdelijk onderdak: “Het is niet makkelijk om opnieuw te beginnen. Voor nu kunnen we overleven. Maar ik hoop dat we zo snel mogelijk weer kunnen léven.” Lees meer verhalen.

De hulp tot nu toe

In de eerste maanden na de ramp stonden de inspanningen van de organisaties achter Giro555 en hun lokale partners vooral in het teken van noodhulp. Er werden voedselpakketten en miljoenen liters water uitgedeeld, waterpunten aangelegd, latrines gebouwd, hygiëne-kits uitgedeeld en er voorlichting gegeven om uitbraak van ziektes tegen te voorkomen. Mensen die hun huis kwijt waren ontvingen pakketten voor een tijdelijk onderkomen, met zeilen, slaapmatten, dekens, lakens, draagbare lampen op zonne-energie en klamboes. Duizenden mensen ontvingen medische zorg.  Er werden schooltenten neergezet, schoolpakketten met lesmateriaal uitgedeeld en ‘Back to school’ campagnes gehouden om ouders te overtuigen hun kinderen weer naar school te laten gaan. Kinderen konden in speciale kindvriendelijke centra spelen en kregen hulp krijgen bij het verwerken van hun trauma’s. Kinderen die hun ouders hebben verloren werden geholpen bij het opsporen van hun familie. Er werden voorbereidingen getroffen voor het aardbevingsbestendig herstellen of bouwen van woningen, onder andere door het geven van voorlichting en het bouwen van modelwoningen. Verder ontvingen mensen geld voor werk zoals puinruimen en het aanleggen van water- en sanitatie-voorzieningen, waardoor zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Lees ook het overzicht met meer specifieke resultaten van de hulp.

Uitdagingen

De hulpverlening op het eiland ondervond een aantal uitdagingen. Een grote hoeveelheid naschokken en hevige regens door het regenseizoen zorgden voor overstromingen en aardverschuivingen. Hierdoor was meer tijd nodig om bepaalde gebieden te bereiken en ondervonden bouwactiviteiten vertraging. De rampen hebben ook een enorme impact gehad op de economische infrastructuur, waardoor er een tekort aan voedsel, tentzeilen, bouwmateriaal en andere essentiële goederen ontstond, de prijzen stegen en het inkoopproces vertraagde. Hoewel de organisaties achter Giro555 gewend zijn te werken met lokale partners, leverde de eis van de overheid van volledig lokale implementatie en zware restricties op toegang voor internationale staf soms ook vertraging op door het aansturen van partners en veldteams op afstand en de grote vraag naar gekwalificeerd lokaal humanitair personeel. Tegelijkertijd bood het ook kansen tot nieuwe of nauwere samenwerking met lokale en nationale organisaties.

De hulp in de komende maanden

De organisaties achter Giro555 gaan de komende tijd actief door met de hulp. Hierbij verschuift de focus naar wederopbouw. De komende maanden wordt verder gebouwd aan tijdelijk en semipermanent onderdak, scholen en kindvriendelijke centra. Bouwvakkers worden getraind in aardbevingsbestendig-bouwen en gezinnen krijgen financiële steun om hun huis op te bouwen. Ook wordt verder gewerkt aan toegang tot schoon drinkwater en sanitatie in alle tentenkampen, dorpen en scholen, wordt de overheid ondersteund bij water-kwaliteitstesten en wordt lokale staf getraind in water en sanitatie-activiteiten. Kwetsbare families worden gesteund met financiële bijdragen en er worden zaden en gereedschap uitgedeeld. Verder worden er leraren opgeleid, vaccinatiecampagnes voortgezet en zorgverleners getraind. In samenwerking met de overheid en andere sleutelpartijen worden gemeenschappen weerbaar gemaakt tegen mogelijke toekomstige natuurrampen.

Volgens de laatste officiële cijfers is er sprake van 2274 doden, 2531 gewonden, 561 vermisten, 68.451 beschadigde huizen en 167.262 intern ontheemden die verblijven in 400 kampen. Aan de actie voor Sulawesi doen negen van de elf organisaties achter Giro555 mee: CARE Nederland, Cordaid, ICCO/Kerk in Actie, Oxfam Novib, Plan International Nederland, Save the Children, Nederlandse Rode Kruis, UNICEF, World Vision. Begin juni zal de inhoudelijke en financiële rapportage over de eerste zes maanden van de hulp verschijnen, met daarin ook per organisatie een verslag van de behaalde resultaten.