Het nieuwe jaarverslag is er!

Wat is er met de ons toevertrouwde donaties gebeurd? Wie hebben we ermee bereikt, wat ging goed en wat willen we verbeteren? Naast het uitgebreide jaarverslag, hebben we hier de opmerkelijkste resultaten en verhalen op een rij gezet.

© Peter Caton/CARE International

Resultaten 2021-2022 CARE Nederland

Hieronder staan enkele resultaten, opgedeeld per thema. Het nieuwe jaarverslag en die van alle voorgaande boekjaren, zijn te downloaden via de pagina Jaarverslagen.

Van iedere euro die we uitgaven in 2021-2022 ging 95 cent naar onze projecten.

Noodhulp

Tijdens een noodsituatie komen we snel in actie en doen wat nodig is om mensen steun te bieden. CARE heeft daarbij speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes. We helpen mensen ook om hun leven weer op te bouwen.

  • 400.770 mensen ontvingen zeep of een hygiëne-pakket.
  • 357.016 mensen kregen toegang tot veilige, schone en werkende toiletten.
  • 149.788 mensen kregen toegang tot schoon water.
Cristina (4 jaar) is weer in veilige handen. Samen met haar moeder, Maria, is ze Oekraïne ontvlucht. Ze zijn de grens naar Polen overgestoken, daar wacht haar peetoom hen op. “Nu voelen we ons beter”, zegt Maria. Sinds het uitbreken van het conflict in Oekraïne verleent CARE samen met partners en andere organisaties noodhulp aan de vluchtelingen. We bieden onderdak, voedsel en psychosociale zorg. Foto © Adrienne Surprenant /MYOP

Duurzaam bestaan opbouwen

Door mensen te helpen om zich aan te passen aan klimaatverandering, voorkomen we dat armoede en ongelijkheid verder toenemen. Ook stimuleren we regeringen om klimaatafspraken na te leven.

  • 26.990 mensen kregen voedselhulp.
  • 21.751 boeren kregen training om hun landbouwmethoden te verbeteren.
  • 12.437 boeren kregen producten om hun landbouwopbrengst te bevorderen.

Vrouwenrechten

CARE zet zich in voor een betere positie van vrouwen. We pakken schadelijke normen aan en betrekken mannen en jongens hierbij. Zo maken we een einde aan onrecht en bestrijden we armoede.

  • 70.530 mensen kregen voorlichting over gendergerelateerd geweld.
  • 30.732 vrouwen kregen een training om succesvol te ondernemen.
  • 16.649 mannen en jongens werden betrokken in het steunen van vrouwen en meisjes.

Hartelijk dank!

Wij willen al onze donateurs, partners en sponsoren nogmaals hartelijk danken. Zonder deze trouwe steun, kunnen wij mensen zoals Sékongo uit Ivoorkust niet helpen.

Direct downloaden?

Het nieuwe jaarverslag 2021-2022 direct downloaden en doornemen? Dat kan via de button hieronder.