Giro555-geld Sulawesi in eerste jaar verschoven van noodhulp naar wederopbouw

Met de opbrengst van de Giro555-actie ‘Nederland helpt Sulawesi’ zijn in het eerste jaar na de ramp op Sulawesi meer dan 460.000 mensen geholpen, zo maakt Giro555 bekend in een rapport dat vandaag verschijnt. Na de eerste noodhulp om mensen onderdak, voedsel en schoon drinkwater te bieden, richt de hulp zich nu vooral op het herstel van bronnen van inkomsten. Hulp met Giro555-geld gaat nog door tot eind september 2020. Daarbij ligt de nadruk op het vergroten van de weerbaarheid tegen klimaatverandering en toekomstige natuurrampen, en op het versterken van de lokale noodhulpcapaciteit en -structuren.

Inmiddels is ruim 74% van de opgehaalde 15,6 miljoen euro besteed.

Op 28 september 2018 werd het Indonesische eiland Sulawesi zwaar getroffen door een aardbeving en tsunami. Zo’n 1,5 miljoen mensen hadden dringend hulp nodig. Hulporganisaties achter Giro555 zijn direct gestart met het bieden van noodhulp. In het eerste jaar zijn bijna 49.000 mensen geholpen met tijdelijk onderdak, kregen 121.000 mensen toegang tot schoon drinkwater, ontvingen meer dan 33.000 mensen een geldelijke bijdrage om voedsel of bouwmaterialen te kopen, kregen 7.500 kinderen psychologische hulp en werden 21.500 mensen getraind in onder meer levensonderhoud, huizenbouw of hygiëne.

Resultaten 1 jaar hulpverlening na ramp Sulawesi

Focus op wederopbouw

Inmiddels is de hulpverlening verschoven naar activiteiten om het dagelijks leven weer op te pakken. “De ramp heeft niet alleen gebouwen en wegen verwoest, maar ook landbouwgronden”, zegt actievoorzitter Rommie Nauta. “Veel mensen hebben daardoor geen inkomsten. Met Giro555-geld ondersteunen we mensen om hun landbouw- of andere economische activiteiten weer op te starten.” Waar hulporganisaties in de eerste maanden schoon drinkwater en waterzuiveringstabletten uitdeelden, werken zij nu aan de aanleg of het herstel van vaste drinkwatervoorzieningen. Nu lokale markten hersteld zijn, delen hulporganisaties geen voedsel meer uit, maar ondersteunen zij mensen met contant geld om naar eigen behoefte te besteden. Ook zijn hulporganisaties bezig om aangelegde voorzieningen, zoals sanitaire voorzieningen of kindvriendelijke ruimtes, over te dragen aan lokale overheden, scholen, gezondheidscentra en gemeenschappen zodat het beheer op langere termijn gewaarborgd is.

Hulp bij psychologische verwerking

Verder bieden de hulporganisaties achter Giro555 psychologische zorg en traumaverwerking. Kinderen krijgen daarbij extra aandacht. Via speciale programma’s op scholen leren zij om met hun trauma’s om te gaan. Ook worden gemeenschappen getraind om met name meisjes te beschermen tegen kindhuwelijken, (seksuele) uitbuiting, kinderarbeid en gendergerelateerd geweld. Tot slot helpen hulporganisaties mensen om zich voor te bereiden op toekomstige rampen. Tasma, die in het kustdorp Lende Tovea woont, dat in het epicentrum van de aardbeving lag, vertelt hoe deze hulp veiligheid biedt: “Wij werden direct geholpen met een hygiënepakket, een waterpomp en toiletten, maar we bleven bang voor een nieuwe aardbeving of tsunami. Inmiddels hebben we samen met hulporganisaties en de overheid in kaart gebracht welke plekken in ons dorp veilig of juist gevaarlijk zijn om bij een ramp naar toe te gaan. Ook hebben we evacuatieroutes uitgezet en workshops voor traumaverwerking georganiseerd.”

Eindrapportage actie Sulawesi

De hulporganisaties achter Giro555 werken nog tot 30 september 2020 met gelden van Giro555 aan wederopbouw in Sulawesi. Begin 2021 publiceert Giro555 een eindrapportage over de besteding van de actieopbrengst ‘Nederland helpt Sulawesi’.

Aan de actie voor Sulawesi doen negen van de elf organisaties achter Giro555 mee: CARE Nederland, Cordaid, ICCO/Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan International Nederland, Save the Children, UNICEF Nederland, World Vision.