Eindstand Giro555-actie voor Beiroet 15 miljoen euro

Met de Nationale Actie voor Beiroet, die tot 31 oktober liep, bracht Nederland in totaal €15.198.181 euro bij elkaar.

De noodhulppakketten van CARE worden uitgedeeld aan de zwaar getroffen bevolking van Beiroet, Libanon.

Nederland kwam — midden in de zomervakantie — in actie nadat de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet op 4 augustus jl. werd getroffen door een vernietigende explosie. Met de actieopbrengst is van het begin af aan hulp geboden en dit blijven de organisaties achter Giro555 doen.

In eerste instantie hielpen de organisaties bij het puinruimen, boden zij medische hulp, deelden voedsel- en hygiënepakketten en drinkwater uit en hielpen ze met het bieden van tijdelijk onderdak. Snel daarna zijn de organisaties ook gestart met het herstel van huizen en winkels, het bieden van psychologische hulp aan onder meer kinderen en het ondersteunen van gezinnen met een financiële bijdrage om in de grootste noden te kunnen voorzien en de lokale economie weer op gang te helpen.

Hulp komende maanden

De organisaties achter Giro555 blijven hulp verlenen. Zo krijgen ondernemers steun om hun winkel of bedrijf weer op te starten, ontvangen gezinnen een financiële bijdrage voor bijvoorbeeld reparatiewerkzaamheden, krijgen kinderen in groepssessies of individueel begeleiding bij het verwerken van trauma’s die zij door de explosie opliepen. Daarnaast zitten veel kinderen thuis door lockdownmaatregelen. Leraren krijgen training in lesgeven op afstand en kinderen worden geholpen met toegang tot internet, zodat zij lessen kunnen blijven volgen. Andere organisaties werken, met de winter op komst, aan het herstel van huizen. De hulporganisaties achter Giro555 stemmen onderling, en met andere aanwezige hulporganisaties, af wie welke hulp verleent.

Complexe omstandigheden

De hulpverlening vindt plaats in een complexe context. “Al voor de explosie was het leven voor veel inwoners van Beiroet zwaar”, vertelt actievoorzitter Garance Reus-Deelder. “Libanon kampte al met een economische crisis, stijgende werkloosheid, opvang van vluchtelingen uit de regio en sociale onrust. Door de explosie verloren mensen daar bovenop hun huis, hun bezittingen en hun inkomen. Met armoede als gevolg. Dit treft vooral families met kinderen en groepen die zich in de meest kwetsbare posities bevinden, zoals ouderen of mensen met een handicap, extra zwaar.” Daarnaast raakt de coronacrisis de bevolking hard, en bemoeilijkt deze crisis de hulpverlening. ”Het aantal besmettingen stijgt, scholen zijn gesloten waardoor kinderen de hele dag thuis zitten. Sommige hulpverleners kunnen door lokale lockdowns niet naar hun werk of raken zelf besmet.”

Psychologische hulp en herstel van huizen

Op giro555.nl staan verhalen van inwoners van Beiroet die de afgelopen tijd hulp kregen. Zo was Jack met zijn vrouw en hun drie dochters thuis in Achrafieh, één van de oudste wijken van Beiroet, toen de explosie plaatsvond. Niemand raakte gewond maar hun huis werd zwaar beschadigd. World Vision hielp bij het repareren van de ramen en het vervangen van de deuren, zodat hun huis weer bewoonbaar werd. De uit Syrië naar Beiroet gevluchte 36-jarige Manar en haar gezin kreeg psychologische ondersteuning via Cordaid, om de traumatische gebeurtenis te kunnen verwerken. De explosie haalde de vreselijke herinneringen aan de oorlog in Syrië naar boven.

Aan de Nationale Actie voor Beiroet doen alle elf Giro555-organisaties mee: CARE Nederland, Cordaid, ICCO/Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan International Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision.