Dit hebben we samen bereikt

De betrokkenheid en donaties van onze supporters, hebben wereldwijd een positieve impact op de levens van mensen die zich in kwetsbare posities bevinden. Wanneer er nood is, zetten we samen zo veel moois in gang, en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. We geven een inkijk in wat we de afgelopen maanden dankzij donaties bereikt hebben in Somalië, Pakistan, Turkije en Syrië.

Schoolvoeding in Somalië

In augustus 2022 vroegen we aandacht voor ons schoolvoedingsproject in Somalië. Dankzij giften, zijn we er inmiddels in geslaagd om maar liefst 2.078 Somalische kinderen van schoolvoeding te voorzien. Dit doen we op de meest kwetsbare scholen, waar binnenlandse vluchtelingenkinderen les krijgen. Het project bracht ook een aantal andere onverwachte, positieve effecten met zich mee, zoals meer inschrijvingen en minder schoolverlaters.

Ayaan Abdi Isse (7) komt nu iedere dag op school, en hoeft daar geen honger te lijden.

Ayaan Abdi Isse is zeven jaar oud en woont in het afgelegen dorp Afshanlo. Ze is een leerlinge van de lokale basisschool voor binnenlandse vluchtelingen.

Ze vertelt ons: “Vroeger liep ik zo’n 5 kilometer naar school, zonder ontbijt. Mijn broer en ik vertrekken om 6 uur ‘s ochtends van huis. Eerst hadden we voor vertrek alleen een kop thee. Mijn familie is arm en werkt in de landbouw. We studeren elke dag 4 uur en lopen 2 uur van en naar school, behalve op donderdagen en vrijdagen. Voordat de schoolvoeding er was, waren er dagen dat we niet naar school kwamen en thuis bleven, omdat het te zwaar voor me was om met een lege maag zo ver naar school te lopen. Ik maakte me wel zorgen over de lessen die ik miste wanneer ik afwezig was. Daarom ben ik nu erg blij met de schoolvoeding, ik kom elke dag naar school. Ik ben er altijd op tijd omdat ik weet dat ik op school ontbijt krijg.”

Overstromingen in Pakistan

In december vorig jaar werd Pakistan getroffen door een reeks zware overstromingen, die alles op hun pad verwoestten. Destijds deden wij een oproep om in actie te komen voor de getroffenen. Dat werd massaal gedaan, waardoor CARE snel en efficiënt haar acties kon uitvoeren. Dankzij donaties hebben we duizenden mensen bereikt met hygiënepakketten en andere noodhulpmiddelen zoals tenten en noodtoiletten.

© © 2022 Maryam Imtiaz/CARE
Naar aanleiding van de overstromingen in Pakistan voorziet CARE in tenten, voedsel, hygiënekits en meer. Foto: Maryam Imtiaz/CARE

Inmiddels keren overlevenden terug naar hun huizen, of bouwen zij een onderkomen met de beperkte beschikbare middelen die er zijn. 

  • In de districten Balochistan en Sindh kunnen mensen door financiële steun van CARE weer zelf in hun basisbehoeften voorzien.  
  • We hebben 300 tijdelijke onderkomens opgezet in 60 dorpen uit deze districten, en in 55 dorpen verdeelden we 500 zonne-lampen onder vrouwen, waarmee ze ’s nachts veilig naar bijvoorbeeld een toilet kunnen.
  • In twee dorpen richtten we speciale ruimtes in, waar vrouwen en kinderen psychosociale ondersteuning ontvangen. Daar krijgen ze onder meer bewustwordingssessies over gezondheid, hygiëne en gendergerelateerd geweld. Daarnaast namen zij deel aan activiteiten om inkomsten te genereren.
  • Ook hebben we verschillende maatregelen genomen om sanitaire voorzieningen en hygiëne te verbeteren. Zo hebben we 100 tijdelijke toiletten, 3.000 hygiënekits en 3.000 jerrycans beschikbaar gesteld. Ook ontvangen 30 mensen met speciale behoeften een registratiekaart, waarmee ze recht hebben op andere bijstandsprogramma’s.

In alle werkzaamheden besteedden we aandacht aan de specifieke behoeften van vrouwen en meisjes.

Aardbevingen in Turkije en Syrië

In februari van dit jaar kwam CARE als deelnemer van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 in actie voor Turkije en Syrië, nadat de aardbevingen daar een noodsituatie hadden veroorzaakt. Nederland gaf gul en CARE voert dus ook nog altijd dagelijks werkzaamheden uit in het gebied. Kort nadat de noodhulpverlening op gang kwam, hebben we onder meer voorzien in 925 voedselpakketten en 925 hygiënekits. Samen met onze partners zorgen we verder voor schoon drinkwater, afvalverwerking, hygiëne en geestelijke gezondheidszorg voor degenen die werden getroffenen door deze ramp.

Tahani en haar familie verloren hun huis tijdens de aardbevingen. Ze wonen nu in een tijdelijke opvang.

Tahani en haar familie komen uit Jindires, een dorp in het noorden van Aleppo. Door de aardbevingen zijn ze hun huis verloren. Ze verblijven nu in een opvanglocatie in de buurt van Aleppo. Daar hebben zij een tijdelijk onderkomen met een woonkamer, twee slaapkamers en een toilet. CARE en haar partners leveren ook hier schoon drinkwater, afvalverwerking, sanitaire voorzieningen en geestelijke gezondheidszorg.