CARE’s project PEGESMAS gaat door ondanks situatie Soedan

Soedan heeft te maken met geweld en economische problemen. De alsmaar groeiende crisis heeft gevolgen voor de gehele bevolking. Het huidige conflict leidt tot enorme aantallen vluchtelingen, verwoestingen en een grote behoefte aan humanitaire hulp. Ook in deze omstandigheden blijft CARE haar werkzaamheden uitvoeren.

Foto: CARE

Het PEGESMAS project van CARE

CARE is sinds 1979 in Soedan aanwezig en richtte zich op het verbeteren van de watervoorziening, bosbouw en energiebesparing en het bijstaan van vluchtelingen die de oorlog in Eritrea ontvluchtten. Ook vandaag de dag verleent CARE er noodhulp als gevolg van het recente conflict in Soedan.

Naast noodhulp, gaan ook andere werkzaamheden van CARE gewoon door. Zoals het al langer lopende CARE-programma ‘PEGESMAS’, wat staat voor ‘het bevorderen van economische zelfredzaamheid en gendergelijkheid door versterkte marktsystemen’. Het project startte op 1 november 2022 en loopt tot 30 april 2024. PEGESMAS focust zich op het aanpakken van zowel armoede als de marginalisatie van agrarische gemeenschappen in Soedan, vooral in de provincie Zuid Kordofan. Deze gemeenschappen hebben al jaren te maken met de gevolgen van conflict, en hebben nauwelijks toegang tot middelen, training of de financiële markt. Daarnaast staan kleinschalige – voornamelijk vrouwelijke – ondernemers in de agrarische sector voor enorme uitdagingen vanwege genderongelijkheid.

PEGESMAS steunt kleinschalige vrouwelijke ondernemers in Zuid Kordofan door hen middelen te bieden en toegang tot de financiële markt te verkrijgen. Naast vrouwelijk ondernemerschap, versterkt het project de voedselzekerheid in de regio. Om dit te bereiken, gebruikt CARE een aanpak waarin de volgende zaken centraal staan:

  • Creëren van economische kansen voor vrouwelijke agrariërs.
  • Versterken van belangrijke partijen binnen de mango- en groente industrie in de regio.
  • Versterken van relaties tussen door vrouwen geleide agrarische groepen en de private sector.
Foto: CARE

Samen met de gemeenschap, werken we aan het oprichten van een veilige omgeving voor vrouwen waarin ze toegang tot de markt hebben. We pakken schadelijke gendernormen aan en strijden tegen gendergerelateerd geweld.

Het project wordt uitgevoerd door CARE en gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het project bereikt 17.306 mensen, waaronder binnenlandse vluchtelingen en mensen uit gemeenschappen die zich in de meest kwetsbare posities bevinden.

PEGESMAS tijdens het conflict in Soedan

Het is van groot belang dat PEGESMAS tijdens het conflict in Soedan doorgang vindt. Ondanks de omstandigheden in het land, werkt het project stabiel aan de gestelde doelen. Door het steunen van kleinschalige vrouwelijke ondernemers en het aanpakken van genderongelijkheid en marginalisatie, heeft het project een blijvend effect op de levens van de Soedanese inwoners.

Te midden van het huidige conflict in Soedan biedt PEGESMAS weerbaarheid en hoop. De doorgang van het project laat zien dat initiatieven als deze, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden, een positieve impact kunnen hebben op de levens van mensen die zich in de meest kwetsbare posities bevinden, zelfs tijdens deze crisis.

Meer informatie over het PEGESMAS-project?

Dat kan via ons Engelstalige kennisplatform CARE Expertise. Klik op onderstaande button om de pagina over PEGESMAS te openen: