CARE over de situatie in Niger

CARE roept op tot een vreedzame oplossing voor de huidige situatie in Niger. Het land bevindt zich momenteel in een zorgelijke combinatie van klimaatverandering, conflict en stijgende voedselprijzen.

“Als gevolg van deze factoren vertrouwen meer dan 4,3 miljoen inwoners van Niger op humanitaire hulp om te overleven, waarvan 361 duizend mensen binnen de landsgrenzen op de vlucht zijn. 2,9 miljoen mensen hebben niet of nauwelijks voldoende te eten.

Een verslechtering van de veiligheid in het land en aanhoudende sancties, zullen samen rampzalige gevolgen hebben voor de bevolking; met name voor de mensen die zich in de kwetsbaarste posities bevinden. Vooral vrouwen en meisjes worden in deze omstandigheden het hardst geraakt. De bevolking van Niger kan zich niet veroorloven dat de levensomstandigheden verder verslechteren,” vertelt Deepmala Mahla, vicepresident humanitaire zaken bij CARE USA.