Breaking the Silence: 10 meest onderbelichte humanitaire crises van 2022

Het rapport ‘Breaking the Silence’ van ontwikkelingsorganisatie CARE, brengt jaarlijks in kaart welke humanitaire crises buiten het zicht van de media bleven. Opmerkelijk dit jaar, is dat alle tien vergeten crises zich afspelen in Afrika. Bovendien werden alle tien de landen op de lijst getroffen door klimaatgerelateerde rampen.

© Joseph Truong/CARE

De druk op humanitaire behoeften in de wereld werd in 2022 verergerd door de bittere combinatie van oorlog, klimaatverandering en de gevolgen van de coronapandemie. CARE liet onderzoeken welke tien crises de minste aandacht kregen in de internationale media.

Tien humanitaire crises die in 2022 het nieuws niet haalden:

  1. Angola – 3,8 miljoen mensen hebben niet genoeg te eten.
  2. Malawi – 37 procent van de kinderen is ondervoed.
  3. Centraal-Afrikaanse Republiek – 3,1 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig.
  4. Zambia – 50 procent van de mensen leeft van 1,90 US dollar per dag.
  5. Tsjaad – tweede hoogste moedersterftecijfer ter wereld.
  6. Burundi – 50 procent van de kinderen onder de vijf jaar is ondervoed.
  7. Zimbabwe – 7 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig.
  8. Mali – achtste hoogste kindersterftecijfer ter wereld.
  9. Kameroen – 3,9 miljoen mensen in nood.
  10. Niger – 4,4 miljoen mensen verkeren in directe voedselonzekerheid.

In de schaduw van Oekraïne

In 2021 stond Oekraïne op de lijst van onderbelichte crises. De oorlog in Oekraïne was een van de meest prominente wereldwijde nieuwsverhalen in 2022 met meer dan 2 miljoen online gepubliceerde artikelen. De gevolgen van die oorlog, waaronder extreme voedsel- en energie-inflatie, waren in heel Afrika voelbaar. De Verenigde Naties waarschuwden recent nog voor een historische hongercrisis in Afrika.

“In Europa hebben we op dit moment onze uitdagingen. Met de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en klimaatverandering is er geen tekort aan nieuwsonderwerpen. Toch ziet CARE het als haar missie om aandacht te vragen voor de mensen die buiten het zicht van de media lijden. Niet gezien of gehoord worden zet getroffenen van humanitaire crises in een nog moeilijkere positie. Juist daarom zet CARE zich al 77 jaar in voor de minst gehoorden, de zwaarst getroffenen, de allerarmsten.”

Nok van de Langenberg, hoofd humanitaire actie CARE Nederland

CARE ziet de omvang ervan elke dag in ons werk. Vaders en moeders slaan maaltijden over zodat hun kinderen geen honger lijden. Velden drogen op en vee sterft. Gezinnen moeten vluchten omdat ze geen voedsel of water kunnen vinden. Het is zorgwekkend dat de verontrustende toestand van deze mensen nauwelijks in de media verschijnt.

“Als we de andere kant op blijven kijken, zullen de gevolgen rampzalig zijn,” waarschuwt Claudine Awute, vice-voorzitter internationale programma’s bij CARE.

Angola kampt met de ergste droogte in veertig jaar. Zo’n vier miljoen mensen hebben niet genoeg te eten. Toch waren er vorig jaar 50 keer meer online media-artikelen over de release van de iPhone 14 (95.118 artikelen) dan over de humanitaire crisis in Angola (1.847 artikelen).

Verandering ontstaat door aandacht

Om meer aandacht te besteden aan vergeten crises wordt een beroep gedaan op de media, de politiek, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en ngo’s. Humanitaire verslaggeving is gebaat bij uitwisselingen met plaatselijke deskundigen en bij het aan het woord laten van getroffenen. Ngo’s kunnen hierin ondersteunen. Aan donorzijde is het van belang om naar de mensen in crisisgebieden te luisteren, zodat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben.