6 maanden update Turkije en Syrië: Focus verschuift naar wederopbouw

De hulporganisaties achter Giro555 hebben in de eerste zes maanden voor bijna 32 miljoen euro aan grootschalige noodhulp aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië geleverd.

Noordwest-Syrië: CARE werkt samen met haar lokale partner Bahar aan noodtoiletten, rioleringssystemen en handwasstations in centrale locaties en gebieden waar ontheemde mensen verblijven. Foto: CARE/Bahar

Na de aardbevingen en naschokken zijn de organisaties, waaronder CARE Nederland, direct gestart met het bieden van voedsel, schoon drinkwater en sanitatie, tijdelijk onderdak en medische zorg. Het geld dat is opgehaald is nagenoeg gelijk verdeeld tussen beide landen. Met de winter in aantocht blijft noodhulp cruciaal, maar de komende jaren verschuift de focus meer richting wederopbouw, herstelwerkzaamheden en het creëren van perspectief in de getroffen gebieden. Daarmee ligt de hulpoperatie, die tot maart 2025 duurt, goed op schema. Het gironummer 555 blijft tot het einde van dit jaar open voor donaties. Volgens de laatste tussenstand, van 31 juli jl., staat de teller op 124,5 miljoen euro.

Doneer vandaag nog zodat CARE tijdens crises zoals die in Turkije en Syrië kan blijven voorzien in water, voedsel en onderdak.

De eerste maanden na de twee krachtige aardbevingen en naschokken, zorgden de betrokken hulporganisaties met het geld van Giro555 voor tijdelijke opvanglocaties, drinkwater en toiletten. Ook gaven ze financiële ondersteuning zodat mensen zelf konden kopen wat ze nodig hadden. Er werden vrijwel direct hulpgoederen uitgedeeld, zoals hygiënekits, winterkleding en dekens. Daarnaast werd ook groots ingezet op het verlenen van psychosociale hulp en creëerden de hulporganisaties veilige plekken voor kinderen waar ze konden spelen en leren. Inmiddels zijn al honderdduizenden mensen hiermee ondersteund.

Aardbeving Turkije en Syrië: Uitdagingen in het rampgebied

Het rampgebied is enorm uitgestrekt en maakt de hulpverlening niet eenvoudig. Door het langlopende conflict in Syrië waren er al grote groepen vluchtelingen en is de veiligheidssituatie een uitdaging. Inflatie in beide landen zorgt ervoor dat de prijzen voor voedsel en andere basisbenodigdheden, maar ook van noodhulpgoederen, stijgen.

Bovendien hebben de aardbevingen destijds ook veel hulpverleners getroffen. Door de inzet van bestaande netwerken met lokale partners en autoriteiten konden de hulporganisaties, ondanks de uitdagingen, veel doen binnen hun eigen expertise om te ondersteunen.

Turkije en Syrië: Wederopbouw

Naast het leveren van noodhulp verleggen de organisaties achter Giro555 de focus naar wederopbouw, herstelwerkzaamheden en het bieden van perspectief. In samenwerkingsverbanden worden scholen, ziekenhuizen en watersystemen gerepareerd, en worden lokale markten en economieën ondersteund zodat het normale leven weer zoveel mogelijk kan worden opgestart. Mensen die zich in de kwetsbaarste posities bevinden, krijgen financiële ondersteuning zodat zij de komende winter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

“Dankzij de fantastische betrokkenheid in Nederland en de grote opbrengst van Giro555 hebben de hulporganisaties gelukkig veel slagkracht. We werken daarbij nauw samen met diverse lokale partners die een onmisbare schakel zijn bij internationale hulpverlening op deze schaal.”

Michiel Servaes, actievoorzitter Giro555

Omdat veel mensen kampen met gevoelens van angst en stress wordt de komende maanden het bieden van psychosociale hulpverlening verder opgeschaald. De opbrengst van Giro555 wordt tot 1 maart 2025 besteed. Voor meer informatie over de hulpverlening zie: www.giro555.nl.