15 organisaties roepen op tot humaan asielbeleid

De huidige situatie in Ter Apel is verre van wat Nederland vluchtelingen kan en moet bieden. Een veilige plaats om te slapen, sanitaire voorzieningen en voeding zijn enkele basiselementen voor fatsoenlijke opvang van vluchtelingen. Zelfs die humane basishulp ontbreekt nu in Ter Apel. Honderden mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden, zowel ouderen als kinderen, slapen en leven buiten. Artsen zonder Grenzen verleent medische noodhulp in Ter Apel. Dat is bewonderenswaardig, maar tegelijkertijd ook schrijnend. Het betreft namelijk hulp die eigenlijk bedoeld is voor mensen in andere delen van de wereld die zich in de kwetsbaarste omstandigheden bevinden. Het is treurig om te zien dat de Nederlandse overheid het laat afweten.

CARE verleent al meer dan 77 jaar noodhulp, inmiddels zijn we wereldwijd actief in ruim 100 landen. We bestrijden armoede door ongelijkheid tegen te gaan en werken op de moeilijkste plaatsen ter wereld. Net zoals de 14 andere ondertekenaars die in conflictlanden werken, grijpt deze situatie ook CARE zeer aan.

Daarom roepen we de minister-president op om de schrikbarende situatie in Ter Apel te beëindigen. Er moeten structurele langetermijnoplossingen komen, waarbij Nederland de wettelijke internationale verplichtingen nakomt. Nederland heeft voortvarend vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Het is dus wel degelijk mogelijk; het is een kwestie van politieke wil.

Lees hieronder het gezamenlijke statement:


Wij willen een humaan asielbeleid

Ter Apel is ons eigen Moria.

Vluchtelingen zijn de dupe van een falend ad-hoc beleid.  Honderden asielzoekers die zich in een kwetsbare positie bevinden, onder wie jongeren en kinderen, slapen zonder een dak boven hun hoofd in Ter Apel. De chaos wordt met de dag groter.

Sinds gisteren verleent Artsen zonder Grenzen medische noodhulp in Ter Apel omdat de Nederlandse overheid het laat afweten. Wij zijn blij dat Artsen zonder Grenzen haar medische expertise inzet, want de situatie is onhoudbaar.

Als noodhulp-, mensenrechten-, vredesorganisaties en kerken die in conflictlanden werkzaam zijn, grijpt dit ons aan. Wij werken vaak met mensen op de vlucht, veelal onder zeer moeilijke omstandigheden. Daar zijn redenen voor: een falende overheid, extreme armoede, vervolging, natuurrampen of een oorlog. 

Deze redenen gaan voor Nederland niet op. Laat dat ook duidelijk zijn: er is geen vluchtelingencrisis in Nederland. Het is politieke onwil en bestuurlijk onvermogen om asielzoekers humaan op te vangen.

Dat moet stoppen! Er moet een einde komen aan de schandalige situatie in Ter Apel. Er moet een einde komen aan het al jarenlange ontmoedigingsbeleid met maar een doel: een afschrikkende werking.

Minister President Rutte, wij roepen u op om actie te ondernemen. Er moeten structurele lange termijnoplossingen komen waarbij Nederland zijn wettelijke internationale verplichtingen onmiddellijk nakomt. Het kan. Nederland heeft voortvarend vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Het is een kwestie van politieke wil.

Amnesty International Nederland

CARE Nederland

Cordaid

Defence for Children

Kerk in Actie / Protestantse kerk

Oxfam Novib

PAX

Raad van Kerken in Nederland

Red een Kind

Save the Children

SOS Kinderdorpen

Stichting Vluchteling

Tearfund Nederland

War Child

World Vision Nederland