Adopteer een project bijvoorbeeld in Guatemala

Adopteer een project

Adopteer een project van CARE en lever zo een bijdrage aan een specfieke doelstelling. Passend bij uw wensen, maatschappelijke doelstelling of core business. Zo steunt u een goed doel dat echt bij u past. Wij denken graag met u mee over een project waar u en uw medewerkers, klanten of stakeholders voor gáán. En wij houden u op de hoogte over de voortgang en resultaten van het gekozen project.

Maatwerk

Misschien heeft u een speciale binding met één van de landen waar we werken. Of deelt u onze bevlogenheid voor de thema’s waar we ons op richten en spreekt onze werkwijze u aan. Onze veelvuldigheid aan projecten biedt ons de kans om een project te zoeken geheel passend bij uw wensen.

Voorbeeld

Steeds vaker kiezen bedrijven en vermogensfondsen er voor om direct betrokken te zijn bij de besteding van hun gift. Adopteren van een (deel) project biedt een mooie uitkomst. Zo koos Stichting Nefkens ervoor om een onderdeel te adopteren van een groot integraal onderwijsprogramma in Somaliland (Somalië). Doorslaggevend in de keuze voor dit project waren:

  • een specifieke eigen bijdrage aan het project
  • structurele resultaten
  • rapportages op maat over de voortgang en resultaten

Spreekt dit u ook aan?  Graag gaan we met u in gesprek om te zoeken naar een adoptieproject op maat. Met uw investering kunnen we samen impact creëren.

Wilt u meer info over mogelijkheden om samen te werken?

Neem contact op met:

Richard Kooge

+31(0) 6 52 88 28 41

kooge@carenederland.org