Home > Verantwoording en transparantie

Verantwoording en transparantie

We geven vele mensen hoop op een betere toekomst. Dat lukt ons dankzij de steun van vele supporters die CARE een warm hart toedragen, en de tomeloze inzet van collega’s en partners in Nederland en wereldwijd. Graag informeren wij u over wat we nu precies bereiken, en welke richtlijnen en gedragscodes we gebruiken om integer, transparant en effectief hulp te verlenen.

Jaarverslag

Het jaarverslag – en zeker de bijbehorende jaarrekening – staat vol met resultaten en cijfers over hoe CARE Nederland de haar toevertrouwde budgetten heeft besteed. Bekijk hier de resultaten in onze jaarverslagen.

jaarverslagen 

Statuten en reglementen

Om de kwaliteit van onze hulpverlening en transparantie naar onze donateurs te waarborgen werken we met statuten, reglementen en gedragscodes, waaronder:

Reglement Bestuur
Reglement Raad van Toezicht
Statuten CARE Nederland
Reglement Audit Commissie
Reglement Remuneratie Commissie

Richtlijnen en gedragscodes

 We onderschrijven:

Bekijk ook onze Code of Conduct voor meer richtlijnen en gedragscodes die we onderschrijven.

Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via onderstaande banner kunt u ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Meldpunt voor wangedrag en misbruik

CARE heeft één algemene CARE-lijn(CARE Line) ingevoerd voor het ontvangen van meldingen van fraude, verduistering, discriminatie, seksuele intimidatie, uitbuiting en misbruik, ondersteuning van terrorisme en ander onrechtmatig gedrag – met ondersteuning in meer dan 100 talen, online of telefoonopties en anoniem rapportage opties. Elke CARE-medewerker of vrijwilliger, partner, verkoper, deelnemer aan het programma of een andere externe partij, kan deze service gebruiken om onrechtmatig gedrag te melden. CARE International is van mening dat elke belanghebbende het recht heeft om een klacht in te dienen, dat die klacht wordt behandeld en een reactie ontvangt.

Zie deze link naar CARE Line (ENG)

 

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief