Home > Verantwoording en transparantie

Verantwoording en transparantie

We geven vele mensen hoop op een betere toekomst. Dat lukt ons dankzij de steun van vele supporters die CARE een warm hart toedragen, en de tomeloze inzet van collega’s en partners in Nederland en wereldwijd. Graag informeren wij u over wat we nu precies bereiken, en welke richtlijnen en gedragscodes we gebruiken om integer, transparant en effectief hulp te verlenen.

Jaarverslag

Het jaarverslag – en zeker de bijbehorende jaarrekening – staat vol met resultaten en cijfers over hoe CARE Nederland de haar toevertrouwde budgetten heeft besteed. Al onze jaarverslagen vanaf 2012 hebben we voor u op een rij gezet.

jaarverslagen 

Het CBF-Erkenningspaspoort

CARE Nederland is een Erkend Goed Doel. Dit betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen die zijn vastgesteld door een onafhankelijke commissie van o.a. donateurs. Het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF) controleert dit voor u, zodat ú zeker weet dat uw steun goed terecht komt!

Met de CBF Erkenning kunt u er op vertrouwen dat elke euro zorgvuldig door CARE wordt ingezet voor ons werk: armoede bestrijden door ongelijkheid tegen te gaan. Via onderstaande banner kunt u ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

ANBI: Doneren met belastingvoordeel

De belastingdienst erkent CARE Nederland als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat fiscale voordelen oplevert voor donateurs en voor CARE Nederland. Donateurs kunnen hun schenking aftrekken van de belasting en CARE Nederland hoeft geen schenk- en/of erfbelasting te betalen. Donaties komen hierdoor volledig ten goede aan ons werk.

ISO Certificering

Sinds 2007 is CARE Nederland in het bezit van een ISO 9001 certificaat. Dit betekent dat ons beleid, processen en procedures voldoen aan internationale kwaliteitseisen op het gebied van bedrijfsvoering. Dit wordt extern getoetst en vastgesteld door Lloyds Register. Met een Partos 9001:2015 certificaat (versie 2018), voldoen wij daarnaast aan de norm die specifiek geldt voor ontwikkelingswerk organisaties in Nederland.

Richtlijnen, gedragscodes en brancheverenigingen

Naast onze CBF Erkenning en ANBI status, werken we ook samen met brancheverenigingen. We nemen in ons werk de volgende richtlijnen en gedragscodes in acht:

Bekijk ook onze Code of Conduct voor meer richtlijnen en gedragscodes die we onderschrijven.

Statuten en reglementen

Om de kwaliteit van onze hulpverlening en transparantie naar onze donateurs te waarborgen werken we met statuten, reglementen en gedragscodes, waaronder:

Reglement Bestuur
Reglement Raad van Toezicht
Statuten CARE Nederland
Reglement Audit Commissie
Reglement Remuneratie Commissie

Meldpunt voor wangedrag en misbruik

CARE heeft een zero tolerance beleid ten aanzien van fraude, discriminatie, seksuele uitbuiting en (kinder) misbruik. Alle zorgen en klachten hierover, waarbij CARE-medewerkers en aanverwant personeel betrokken zijn, worden zeer serieus genomen.

CARE heeft een algemeen meldpunt voor het melden van verdenkingen van fraude, verduistering, discriminatie, seksuele intimidatie, uitbuiting en misbruik en ander onrechtmatig gedrag.

Elke CARE-medewerker, vrijwilliger, partner, deelnemer aan het programma of andere externe partij, kan dit meldpunt gebruiken om (verdenking van) onrechtmatig gedrag te melden.

Zie deze link naar CARE Line (ENG)

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief