Wat is ANBI

CARE Nederland heeft de ANBI-status. Maar wat houdt dat eigenlijk in en welke voordelen brengt dat met zich mee voor zowel de organisatie als de donateur? Op deze pagina vind je alle informatie over de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een CARE-medewerker verleent noodhulp aan Olga, een alleenstaande vluchteling uit Oekraïne.

Een ANBI draagt bij aan het algemeen nut, en dat kan op verschillende manieren. Goede doelen, culturele of wetenschappelijke instellingen komen hiervoor bijvoorbeeld in aanmerking, maar ook een kerk of een organisatie met een bepaalde levensbeschouwing kan een ANBI zijn.

ANBI-status aanvragen

Aan een organisatie die een ANBI wil zijn, stelt de Belastingdienst bepaalde voorwaarden. Voldoet een organisatie daar aan, dan krijgt deze de ANBI-status. Dat brengt voordelen en verplichtingen met zich mee.

Verplichtingen voor een ANBI:

  • Betaalt geen erf- of schenkbelasting.
  • Moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang.
  • Mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit.
  • Mag niet teveel vermogen hebben.
  • Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels.
  • Moet verplicht een beleidsplan hebben.
  • Moet kosten en bestedingen redelijk in evenwicht hebben en houden.

Verder moet een organisatie met een ANBI-status op de website enkele vaste gegevens beschikbaar stellen, bovendien mag de leiding of het bestuur niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een bestuurder van een stichting met een ANBI-status mag geen loon ontvangen voor het verrichten van bestuurstaken.

Er gelden ook verplichtingen rondom administratie en een publicatieverlichting, waarvan onder meer jaarverslagen deel uitmaken van de beschikbaar te stellen informatie. Alle regels en voorwaarden zijn beschikbaar op de website van de Belastingdienst en op de website van ANBI.

ANBI belastingdienst

Het zijn van een ANBI brengt naast voorwaarden ook voordelen met zich mee. Een stichting met een ANBI-status hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen, zolang het geld voor het algemeen belang wordt gebruikt. Donateurs kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voorwaarde is wel dat de gift in een overeenkomst wordt vastgelegd. Een ander voordeel voor de stichting zelf is dat deze in aanmerking komt voor teruggaaf van energiebelasting.

Hoe werkt belastingvrij schenken? Dat leggen we je graag uit: klik op de button hierboven.

Intrekken of verliezen ANBI-status

Het is voor de stichting mogelijk om zichzelf uit het ANBI-register te laten verwijderen. Als er echter niet meer aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden wordt voldaan, verliest een stichting de ANBI-status.