Verklaring van het consortium DRA Gaza Joint Response over UNRWA

Het consortium van de Dutch Relief Alliance (DRA) voor de Joint Response in Gaza verwelkomt de bevindingen en aanbevelingen van de onafhankelijke review over de naleving van UNRWA aan het humanitaire principe van neutraliteit. De review concludeert dat UNRWA de meest uitgebreide set regels heeft om neutraliteit te waarborgen en dat het onvervangbaar en onmisbaar is voor Palestijnen in Gaza als een ‘humanitaire levenslijn’.

Het benadrukt het gebrek aan bewijs ter ondersteuning van recente beschuldigingen tegen UNRWA-personeel, waarmee de noodzaak van behoorlijke procesgang en grondig onderzoek wordt onderstreept in plaats van voorbarige oordelen of acties. Catherine Colonna, voormalig Frans minister van Buitenlandse Zaken en hoofd van de reviewgroep, verklaarde dat ze “sterk de internationale gemeenschap aanmoedigt om zij aan zij met het agentschap te werken zodat het zijn missie kan uitvoeren en uitdagingen kan overwinnen wanneer die zich voordoen.”

Foto: Team Yousef Ruzzi/CARE

Er is een essentiële samenwerking tussen de Joint Response vanuit DRA voor Gaza en UNRWA in Gaza. We coördineren al onze activiteiten in scholen en opvangcentra via hun contactpunten en UNRWA informeert ons over deze locaties en risiconiveaus. UNRWA wordt beschouwd als meest vertrouwd onder de bevolking van Gaza. We ontvangen de meest betrouwbare en recente updates van UNRWA. Zo bieden ze bijvoorbeeld levensreddende diensten, zoals ondersteuning van mensen in bepaalde opvanggebieden met bloem, waardoor wij dit kunnen aanvullen met psychosociale ondersteuningsactiviteiten. Bovendien levert UNRWA brandstof, wat essentieel is voor het transport van hulp.

Het DRA Gaza Joint Response consortium roept de Nederlandse regering op om hun financiële steun aan UNRWA te hervatten en de bijdrage te verhogen zodat UNRWA de sterk toegenomen humanitaire behoeften in Gaza kan aanpakken. Zonder hervatte of nieuwe fondsen zal UNRWA haar activiteiten per juni 2024 staken, waardoor niet alleen de verstrekking van humanitaire hulp aan de mensen in Gaza in gevaar komt, maar ook essentiële diensten die het beschikbaar stelt aan ongeveer 4,8 miljoen Palestijnse vluchtelingen in de Westelijke Jordaanoever, Syrië, Libanon en Jordanië.

De Nederlandse Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft onlangs een extra bedrag van 20 miljoen euro aangekondigd voor humanitaire steun aan Gaza (voeg link toe). Gezien de dreiging van een aanstaande escalatie in Rafah en de toenemende verslechterende humanitaire situatie in Gaza volgens OCHA, dringen we er bij de Minister op aan om dit bedrag te verhogen en te overwegen het grootste deel toe te wijzen aan UNWRA.

Bovendien roepen we de internationale gemeenschap op om druk uit te oefenen op de Israëlische autoriteiten om een effectieve samenwerking met UNRWA te hervatten en ervoor te zorgen dat het personeel van UNRWA veilige toegang heeft tot alle gebieden in Gaza om humanitaire steun te leveren. De internationale gemeenschap moet UNRWA ondersteunen bij een snelle uitvoering van de aanbevelingen om UNRWA te helpen bij het vervullen van haar mandaat en het herstellen van vertrouwen wanneer dat nodig is, zoals vermeld in het rapport.

Staakt-het-vuren

Het consortium van de DRA Gaza Joint Response roept de internationale gemeenschap op om alle partijen aan te sporen tot een onmiddellijk en permanent humanitair staakt-het-vuren dat humanitaire hulp mogelijk maakt in Gaza. Dit vereist dat alle partijen onmiddellijk het vechten staken en de verstrekking van essentiële en levensreddende hulp, waaronder voedsel, brandstof, water en medische benodigdheden en zorg, faciliteren, evenals toegang en veiligheid van humanitair personeel naar Gaza.

Het consortium van de DRA Gaza Joint Response benadrukt sterk de verantwoordelijkheid van alle partijen om ondubbelzinnig internationaal recht te handhaven en de bescherming van alle burgers voorop te stellen om verder lijden en verlies van mensenlevens te voorkomen.

DRA Gaza JR spokes person: Juliette Verhoeven, Juliette.verhoeven@savethechildren.nl +31 640931544