CARE’s reactie op de opening van COP28

Vandaag markeert een cruciale dag voor klimaatrechtvaardigheid. Op de eerste dag van COP28 gingen landen akkoord met de operationalisering van het langverwachte fonds voor klimaatschade (Loss and Damage). CARE is blij met deze belangrijke stap vooruit, maar ziet ook nog veel tekortkomingen.

Foto: Christine Harth/CARE

Hoewel dit besluit een stap vooruit is waar klimaatkwetsbare landen, activisten en maatschappelijke organisaties al ruim 30 jaar voor pleiten, is het niet het eind van onze strijd. We hopen dat het besluit snel steun mobiliseert voor gemeenschappen aan de frontlinie van de klimaatcrisis, zoals de twee miljoen mensen die momenteel te maken hebben met overstromingen in Somalië.

Helaas zijn er nog veel tekortkomingen: historische vervuilers ontlopen verantwoordelijkheid en er zijn geen duidelijke plannen voor het bijeenbrengen van de benodigde financiële middelen en het waarborgen van mensenrechten. Als De Wereldbank in staat is te voldoen aan een aantal onmisbare criteria om rechtvaardigheid te waarborgen, zal het als tijdelijke gastheer voor het fonds fungeren. CARE houdt dit nauwlettend in de gaten, want deze principes staan ver af van de gebruikelijke werkwijze van de Wereldbank.

CARE’s boodschap op COP28

Onze boodschap blijft duidelijk, ook in Dubai: het klimaatschadefonds mag geen loze belofte blijven. We rekenen erop dat overheden die verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis en de capaciteit hebben, aanzienlijke financiële toezeggingen voor het fonds zullen doen op COP28. Daarbij staan historische vervuilers voorop.

Deze financiële toezeggingen mogen niet neerkomen op het beroven van de een om de ander te betalen: de financiering moet bestaan uit nieuwe en aanvullende middelen. COP28 moet tevens een helder pad uitzetten naar innovatieve financieringsbronnen voor klimaatfinanciering, waarbij de vervuiler betaalt. Bijvoorbeeld door belasting op de fossiele brandstofindustrie, frequent flyer-heffing, belasting op internationale scheepsbrandstof en mondiale vermogensbelasting. Ook moet COP28 zich inzetten voor snelle, volledige en eerlijke uitfasering van fossiele brandstoffen. Dit is essentieel om toekomstige klimaatschade te voorkomen.