CARE reageert op Nederlandse Internationale Klimaatstrategie

In het najaar van 2022 publiceerde het kabinet de eerste Nederlandse Internationale Klimaatstrategie. Het kabinet geeft in deze strategie aan dat het één voor twaalf is om de doelstellingen van het Parijsakkoord en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te behalen. Maar komt het ook met duidelijke plannen om hier werk van te maken? CARE Nederland schreef, samen met 16 andere maatschappelijke organisaties, een reactie op de strategie aan de Tweede Kamerleden die hierover in debat gaan.

Foto: CARE/Christine Harth

Samen roepen we op tot meer ambitie van het kabinet en het centraal stellen van de mensen die het hardst geraakt worden door klimaatverandering. Dat doen we aan de hand van zes aanbevelingen:

  1. Zorg voor een duidelijk actieplan voor de uitvoering van de strategie, met concrete doelstellingen en een taakverdeling per ministerie.
  2. Stel het bereiken van gendergelijkheid centraal in de internationale klimaatstrategie.
  3. Maak werk van het verkleinen van de Nederlandse internationale klimaatimpact aan de hand van ambitieuze doelstellingen.
  4. Stel een duidelijke visie op voor een eerlijke wereldwijde verdeling van grondstoffen voor de overgang naar schone energie.
  5. Richt klimaatfinanciering op lokaal geleide klimaatactie voor de plekken en gemeenschappen die het hardst getroffen worden door klimaatverandering. Dit geld mag niet langer ten koste gaan van andere prioriteiten voor ontwikkelingssamenwerking.
  6. Neem als Nederland een actieve rol bij de rechtvaardige inrichting van nieuwe financieringsregeling voor het adresseren van klimaatschade.

Meer weten? Neem contact op met Rosa van Driel, advocacy officer climate justice bij CARE Nederland.