CARE Nederland steunt oproep aan kabinet: stop fossiele subsidies!

Met een paginagrote advertentie in het NRC op maandag 22 mei 2023, roepen bijna 100 organisaties, waaronder CARE Nederland, het kabinet op te stoppen met fossiele subsidies. Het kabinet praat hier al 20 jaar over.

De armsten wereldwijd zijn de dupe

Fossiele subsidies kosten miljarden, verergeren de klimaatcrisis en staan in de weg van duurzame armoedebestrijding. De armsten wereldwijd zijn de dupe. Gemeenschappen in het mondiale zuiden bevinden zich in de meest kwetsbare posities en dragen de zwaarste lasten. Het is onrechtvaardig dat getroffen gemeenschappen te weinig middelen ter beschikking hebben om zich aan te passen aan klimaatverandering en invloed uit te oefenen op internationaal klimaatbeleid, en daarmee op hun eigen leefomgeving.

Brandbrief: stop fossiele subsidies

De coalitie die achter deze oproep staat is groter dan ooit, met onder andere pensioenfondsen ABP en PME, banken ASN en Triodos, energiebedrijven Fastned en Greenchoice en vele maatschappelijke organisaties. In de brief roept de coalitie het kabinet op om fossiele subsidies te stoppen. Fossiele subsidies zijn alle financiële regelingen waarmee de overheid het gebruik van olie, kolen en gas goedkoper maakt. Bijvoorbeeld belastingvoordelen voor raffinaderijen en metaalproductiebedrijven, fiscale vrijstellingen op accijnzen voor luchtvaartbrandstoffen en gunstige tarieven voor grootverbruikers van energie.

Het blijven steunen van de fossiele industrie verergert de klimaatcrisis en houdt systemen in stand die armoede en ongelijkheid in de hand werken. Desondanks blijft de Nederlandse overheid miljarden aan subsidies verstrekken aan de fossiele brandstofsector. Al twintig jaar wordt er gesproken over het stoppen hiervan. Nu is het tijd om daad bij het woord te voegen.