Benader de man eens positief: dat helpt vrouwen ook vooruit

Onze minister van buitenlandse zaken werkt momenteel aan de ontwikkeling van feministisch buitenlandbeleid. En terecht. In een recente brief aan de Tweede Kamer geeft hij de contouren aan van het nieuwe beleid. Daarin wordt het betrekken van mannen en jongens weliswaar genoemd als onderdeel van de strategie, maar in de uitwerking ontbreken ze. Zo zien we niet terug hoe ze kunnen bijdragen aan het bereiken van gendergelijkheid. Dat is jammer, want mannen spelen daarin juist een onmisbare rol.

Foto: Karin Schermbrucker / CARE

Over feminisme wordt soms gedacht dat het pro-vrouw is en anti-man. Maar we moeten erkennen dat we mannen nodig hebben als we willen werken aan meer gelijkheid tussen man en vrouw. En dat ook zij lijden onder stereotypering. Hierover schreef Reintje van Haeringen, directeur van CARE Nederland, een opiniestuk in Trouw.