Home > Landen > Zuid-Soedan

Zuid-Soedan

Zuid-Soedan

CARE is sinds de jaren 70 actief in Zuid-Soedan, met als focuspunten voedselzekerheid, de positie van vrouwen en gendergerelateerd geweld.

Zuid-Soedan, wat speelt er?

Zuid-Soedan ligt in het oosten van Afrika en was lange tijd onderdeel van Soedan. Na een bloedige oorlog, sprak een grote meerderheid van de bevolking zich uit voor afscheiding van het noorden. Op 9 juli 2011 werd Zuid-Soedan onafhankelijk verklaard. Ondanks een omvattend vredesakkoord in 2018, brak er in 2013 een burgeroorlog uit. Nog altijd teistert het geweld onschuldige mensen.

De aanhoudende burgeroorlog eist en verwoest sinds 2013 duizenden mensenlevens. Velen sloegen radeloos op de vlucht voor het geweld. Er zijn meer dan 1,4 miljoen ontheemden, die voor een groot deel in opvanglocaties verblijven, zogenoemde Protection of Civilians (PoC) locaties – dat is nog afgezien van de 2,3 miljoen mensen die Zuid-Soedan zijn ontvlucht.

De crisis in Zuid-Soedan

In Zuid-Soedan was de voedselonzekerheid nog nooit zo groot als nu. De verwachting is dat meer dan 60% van de bevolking te maken krijgt met een voedselcrisis. De zogenoemde ‘magere periode’ van april tot juli, wanneer huishoudens doorgaans geen voedsel meer hebben in afwachting van de volgende oogst, dreigt catastrofaal te worden. Gemeenschappen in 6 van de 79 provincies van Zuid-Soedan kunnen te maken krijgen met hongersnood.

Daarnaast zijn er geregeld overstromingen en gewapende conflicten. Alsof dit alles niet erg genoeg is, komt daar een nieuwe golf van coronabesmettingen bovenop. Ontheemden, vooral in de overbevolkte opvanglocaties, hebben een verhoogd risico om het virus op te lopen.

Feiten en cijfers over Zuid-Soedan

Sinds zijn onafhankelijkheid heeft Zuid-Soedan vrijwel continu te maken met conflicten. De toch al beperkte infrastructuur is hierdoor nog verder verslechterd. Decennia van stilstand maakt dat Zuid-Soedan slechts een beperkte economie heeft.

 • Er is geen onderwijs of gezondheidszorg.
 • Meer dan 82% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
 • Zo’n 70% van de bevolking heeft humanitaire hulp nodig.

Al voor het uitbreken van de burgeroorlogen, behoorde Zuid-Soedan tot de armste landen ter wereld. Zo kent het land een buitengewoon hoog sterftecijfer:

 • Gemiddeld overlijdt 1 op de 7 kinderen voor het 5e levensjaar.
 • Gemiddeld overlijdt 1 op de 7 vrouwen tijdens de bevalling.
 • De levensverwachting is slechts 57 jaar.

Zuid-Soedan en COVID-19

CARE investeert in hygiënemaatregelen en voorlichting over corona. Vanuit bestaande projecten, en in nauwe samenwerking met lokale organisaties, zorgen we voor zeep, handwaspunten en schoon water. Zo helpen we de verspreiding van het coronavirus onder kwetsbare vluchtelingen zoveel mogelijk te voorkomen. De dichtbevolkte opvanglocaties hebben hierin onze focus.

Wat doet CARE?

De situatie in Zuid-Soedan heeft een chronische humanitaire crisis veroorzaakt. CARE biedt noodhulp aan de bevolking in Oost en Centraal Equatoria, Jonglei, West Bahr el Ghazal en Unity. Het bieden van noodhulp is echter vaak risicovol. Niet enkel vanwege het voortdurende conflict; ook omdat het land met regelmaat wordt getroffen door ernstige overstromingen. Desondanks heeft CARE inmiddels de volgende humanitaire hulp geboden:

 • Er zijn 16 lokale ziekenhuizen en gezondheidsposten opgezet.
 • Er zijn 6 mobiele klinieken ingezet  om mensen in zeer ontoegankelijke gebieden te bereiken.
 • Er is gynaecologische zorg voor moeders en intensieve zorg voor pasgeboren baby’s mogelijk gemaakt.
 • Er wordt psychosociale hulp voor slachtoffers van seksueel geweld en gendergerelateerd geweld (GBV) geboden.
 • Er worden medicijnen en voedingssupplementen verstrekt om veelvoorkomende ziektes zoals luchtwegeninfecties, diarree en malaria te behandelen.
 • Er zijn 44 locaties ingericht waar ondervoede kinderen en moeders terechtkunnen voor advies, voedselhulp en behandeling.
 • De voedselzekerheid wordt vergroot door onder meer de distributie van voedselpakketten.
 • Er is geïnvesteerd in schoon watervoorzieningen, sanitaire voorzieningen en hygiëne.
 • Er is  geïnvesteerd in visnetten en landbouwgereedschap, waarmee mensen in staat gesteld worden om zelf in hun kostwinning en levensonderhoud te voorzien.

Aanvullend op de hierboven genoemde hulp, ondersteunt CARE 50 gezondheidsklinieken in de ergst getroffen gebieden in Zuid-Soedan. We bieden onder meer gezondheidszorg aan vluchtelingen, waarbij we extra rekening houden met vrouwen en meisjes.

Preventie en opbouw

Samen met partnerorganisaties, werken we in Zuid-Soedan aan preventie van seksueel geweld. Dit doen we met behulp van bewustwordingscampagnes, het bespreekbaar maken van onderdrukkende sociale normen en gendergerelateerd geweld en door medische diensten en rechtshulp beter toegankelijk te maken.

Naast humanitaire hulp zet CARE programma’s in die gericht zijn op duurzame ontwikkeling. Voor een 5-jarig programma, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, werkt CARE samen met gemeenschappen in Jonglei state aan vredesopbouw en zowel economische als sociale ontwikkeling.

Wie bereiken we?

Op de Global Impact Map vindt u recente cijfers over het aantal mensen dat CARE wereldwijd bereikt met verschillende (noodhulp)projecten. Een kleine greep uit de resultaten van het werk van CARE in Zuid-Soedan:

 • Het opzetten van meer dan 150 spaar- en leengroepen (VSLAs), waaraan meer dan 3.750 huishoudens meedoen.
 • Het trainen van 1.720 mensen in beroepsopleidingsinstituten.
 • Het laten deelnemen van 600 vrouwen en meisjes aan het alfabetiseringsprogramma.
 • Het opzetten van meer dan 25 vredescomités, die op lokaal niveau conflicten beslechten.
 • Het uitvoeren van sociale cohesiewerkzaamheden, zoals samenwerken aan een dijk.

Help mee

CARE werkt samen met verschillende partners om de bevolking van Zuid-Soedan te kunnen blijven helpen. Bent u na het lezen van dit artikel geïnteresseerd om bij te dragen aan de hulp die CARE biedt?

HELP MEE

Meer weten over wat CARE wereldwijd onderneemt? Hieronder vindt u verdere informatie.

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief