Syrië

Kinderen bij hun vertrek uit het Syrische Aleppo

Wat is er aan de hand?

In 2011 begon met het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië een catastrofe die het land nu al acht jaar in haar greep houdt. Honderdduizenden mensen overleden als gevolg van het geweld. Bijna 12 miljoen Syriërs hebben acute humanitaire hulp nodig. Het aantal vluchtelingen is enorm. Naar schatting 5,6 miljoen mensen zijn naar omringende landen als Jordanië, Libanon, Egypte, Turkije en Griekenland gevlucht. De overgrootte meerderheid echter, 80% van alle vluchtelingen, leeft buiten de officiële vluchtelingenkampen van de regio. Ze wonen in de arme wijken tussen de lokale bevolking. Hiermee ligt er een nog zwaardere druk op de toch al verzwakte infrastructuur en voorzieningen zoals ziekenhuizen.

De Syrische vluchtelingen hebben niet meer bij zich dan de kleren die ze dragen. Ze hebben alles achtergelaten en kunnen zichzelf en hun gezin amper voorzien in de meest basale levensbehoeften zoals water en voedsel. De nieuwe militaire missie in Noord-Syrië zet de positie van de Syrische burgers verder onder druk. CARE vreest voor een escalatie van geweld, resulterend in hernieuwde, massale vluchtelingenstromen.

Wat doet CARE?

Sinds 2013 helpt CARE de Syrische bevolking. We werken hierbij samen met verschillende partijen als de overheid, de Verenigde Naties en andere internationale en lokale organisaties. In Syrië zelf, maar ook in de omringende landen waar intussen veel Syrische vluchtelingen  verblijven. Ongeacht de geloofsovertuiging, politieke kleur of etnische afkomst zijn wij er om de mensen te helpen.

We helpen Syrische vluchtelingen met noodhulp zoals voedselmanden, hygiene- en babykits en keukenbenodigdheden. Daarnaast helpen we hen de koude wintermaanden door met matrassen, dekens, matjes en kinderkleding. De lokale partners van CARE bieden gezondheidszorg aan in de vorm van klinieken, eerste hulp, kraamzorg en sexuele voorlichting.

Sinds 2014 heeft CARE al meer dan 4,5 miljoen mensen in Syrië kunnen helpen.