Home > Landen > Syrië

Syrië

Syrië

In Syrië wordt nog steeds hevig gevochten. De catastrofe die in 2011 als burgeroorlog begon, houdt het land nu al 9 jaar in haar greep. Honderdduizenden mensen zijn overleden. Nog elke dag slaan gezinnen halsoverkop op de vlucht voor het geweld. Meer dan 12 miljoen mensen zijn in Syrië afhankelijk van noodhulp om te overleven. Grote delen van het land liggen in puin en de vluchtelingenkampen in Syrië en omringende landen zitten overvol.

Noodhulp is en blijft dringend nodig. Ruim 6 miljoen mensen zijn ontheemd (vluchteling in eigen land) en zo’n 6,5 miljoen Syriërs zijn gevlucht naar andere landen, veelal naar buurlanden zoals Turkije, Libanon, Jordanië, Egypte of Griekenland.

In de overvolle vluchtelingenkampen is een gebrek aan eerste levensbehoeften zoals voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Mensen die het geweld hebben overleefd, dreigen alsnog te overlijden door honger of ziektes  veroorzaakt door vervuild water. En alsof dit alles nog niet genoeg is, worden de miljoenen vluchtelingen nu ook bedreigd door het coronavirus.

In noordwest Syrië (Idlib) is geen functionerende regering en het gezondheidssysteem is de afgelopen negen jaar vernietigd. Honderdduizenden mensen kunnen geen preventieve maatregelen nemen, zoals handen wassen. Er is een tekort aan water. In veel vluchtelingkampen is 1,5 meter afstand houden gewoonweg niet mogelijk.

 

Wat doet CARE?

Sinds 2013 ondersteunt CARE de Syrische bevolking. We werken hierbij samen met verschillende partijen zoals de overheid, de Verenigde Naties en andere internationale en lokale organisaties. In Syrië zelf, maar ook in de omringende landen waar veel vluchtelingen verblijven. Zoals in de stedelijke omgevingen van Jordanië, waar meer dan 80% van de Syriërs hun toevlucht heeft gezocht.

Syrische jongen wordt gescreend op ondervoeding.

In vluchtelingenkampen verleent CARE noodhulp in de vorm van voedselpakketten, onderdak, schoon water, hygiënekits en keukenbenodigdheden. Ook ondersteunen we vluchtelingen met cash geld, dat ze kunnen besteden aan zaken die zij het hardst nodig hebben.

De lokale partners van CARE bieden gezondheidszorg aan in de vorm van klinieken, eerste hulp, psychosociale hulp, kraamzorg en seksuele voorlichting.

Om de verspreiding van het coronavirus onder kwetsbare vluchtelingen zoveel mogelijk te voorkomen, investeren we extra in hygiënemaatregelen en voorlichting. Vanuit bestaande projecten, en in nauwe samenwerking met lokale organisaties, zorgen we voor zeep- en handwaspunten en schoon water.

Wat bereiken we?

Sinds 2014 heeft CARE al meer dan 4,5 miljoen mensen geholpen in Syrië en omringende landen. In samenwerking met andere Nederlandse Goede Doelen-organisaties, en met financiële steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, verwachten we in 2020 ruim 45.0000 mensen te kunnen ondersteunen.

Van 2018-2019 hebben we in Syrië (en omliggende landen) ondersteuning geboden door:

  1. Toegang tot voldoende en schoon (drink)water
  2. Toegang tot financiële middelen
  3. Versterking van capaciteit om een succesvol bedrijf op te bouwen
  4. Het delen van kennis over rechten en verantwoordelijkheden van burgers

Op de Global Impact Map van CARE’s internationale netwerk staan de meest recente cijfers over het aantal mensen dat wereldwijd is bereikt via onze verschillende (noodhulp)projecten.

Het verhaal van Ahmed Ibrahim

Ahmed Ibrahim verblijft in vluchtelingenkamp Al-Ahman. De omstandigheden zijn er slecht. Er heerst armoede door een gebrek aan geld en te weinig voedsel.

Ahmed: “We hebben geen geld voor de dagelijkse boodschappen. Zelfs de meest basale maaltijd ingrediënten zijn te duur geworden.”

Gelukkig heeft het project ‘Syrie Joint Response’ van Dutch Relief Alliance wel het nodige verbeterd.

In het woonblok van Ahmed is nu binnen- en buitenverlichting aanwezig, elektriciteit en sanitaire voorzieningen.

Voorheen moest Ahmed hier lang voor lopen, maar nu heeft zijn woonblok een eigen toiletgebouw en wordt er dagelijks schoon drinkwater geleverd.

 

Ahmed: “Ons thuisland is ons dierbaar en we willen erg graag terug, maar daar kunnen we geen invloed op uitoefenen. Ik hoop daarom dat we in het kamp steun blijven krijgen. Zodat er genoeg voedsel is voor iedereen, de wegen verbeterd worden en er scholen worden gebouwd voor onze kinderen.“

Help mee

Samen werken we aan een eerlijke wereld.
CARE werkt samen met verschillende partijen om de Syrische bevolking hulp te bieden, ook (juist) nu het coronavirus ons werk nog moeilijker maakt. U kunt helpen:

HELP MEE

Meer weten over wat CARE in diverse landen en werelddelen onderneemt? Hieronder kunt u verder lezen.

Ja, ik help mee

Met uw donatie steunen we de meest kwetsbaren wereldwijd.

Doneer

Delen

Nieuwsbrief