Syrië

Kinderen bij hun vertrek uit het Syrische Aleppo

Wat is er aan de hand?

In 2011 begon met het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië een catastrofe die het land nu al bijna zes jaar in haar greep houdt. Honderdduizenden mensen overleden als gevolg van het geweld. Meer dan tien miljoen Syriërs hebben acute humanitaire hulp nodig. Het aantal vluchtelingen is enorm. Naar schatting 4 miljoen mensen zijn naar omringende landen als Jordanië, Libanon, Egypte, Turkije en Griekenland gevlucht. Ruim 7,5 miljoen hebben hun huis in Syrië verlaten en zijn naar elders in het land gevlucht.

Wat doet CARE?

Sinds 2013 helpt CARE de Syrische bevolking. We werken hierbij samen met verschillende partijen als de overheid, de Verenigde Naties en andere internationale en lokale organisaties. In Syrië zelf, maar ook in de omringende landen waar intussen veel Syrische vluchtelingen  verblijven. Ongeacht de geloofsovertuiging, politieke kleur of etnische afkomst zijn wij er om de mensen te helpen. We geven levensreddende en psychosociale hulp, maar ook financiële steun aan de meest kwetsbare gezinnen.

Vrouwen en kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Zij zijn de meest kwetsbare groepen in dit gewelddadige conflict. Met speciale programma’s probeert CARE juist hen te helpen het leven in deze moeilijke situatie weer enigszins op de rails te krijgen.

Aan het woord

Ruqayya (Een 38-jarige vrouw uit het dorpje Al Ghouta, vlakbij Damascus)

Ik zal waarschijnlijk zo’n twee dagen nodig hebben om te vertellen welke ellende ik en mijn gezin allemaal heb meegemaakt. Het was een hel. Onze kinderen zullen nooit weten hoe leven eruit had gezien zonder deze oorlog. Ik hield zoveel van mijn huis en het dorp. Ik was nagenoeg de laatste die het dorp verliet. Ik vond het moeilijk om het huis te verlaten waar ik zoveel werk in had gestopt.