Home > Landen > Soedan

Soedan

Soedan

Wat is er aan de hand?

De afgelopen 15 jaar heeft de Soedanese bevolking te maken gehad met structurele, wijdverspreide armoede, conflicten en de gevolgen van klimaatverandering. Hierdoor kunnen 5,5 miljoen mensen amper overleven. Met name in de deelstaten van Darfur en in Zuid-Kordofaan is de humanitaire nood hoog, ook omdat het een vrijwel constant strijdtoneel van conflicten is en er veel ontheemden zijn. In 2019 was er een vreedzame revolutie in Soedan en heeft de bevolking met langdurige, massale demonstraties, waarin vrouwen en jongeren een leidende rol hadden, de dictatuur van Omar al-Bashir beëindigd. In september 2020 is een vredesakkoord gesloten met de tegenstanders van de regering in de deelstaten van Darfur, Blauwe Nijl en Zuid-Kordofan, waarmee een einde moet komen aan een zeventien jaar durend conflict wat het leven van meer dan 300.000 mensen heeft gekost.

Met een speciale test wordt de voedingsstatus van een kind vastgesteld.

Als gevolg van droogte wordt 19 miljoen hectare aan landbouwgrond bedreigt. Ook wordt het land regelmatig geteisterd door hevige overstromingen zoals in 2018 en 2020, waarbij ruim 550.000 mensen getroffen werden. Een op de zes Soedanese kinderen lijdt aan ondervoeding en een op de twintig lijdt aan een levensbedreigende vorm hiervan. Naast de uitdagingen die het land zelf heeft, krijgt het ook te maken met het grootste aantal vluchtelingen van Afrika vanuit buurland Zuid-Soedan. Meer dan 800.000 Zuid-Soedanezen vluchtten naar Soedan op zoek naar veiligheid. Onder de eigen bevolking zijn ook nog eens 2 miljoen mensen ontheemd.

Om de verspreiding van het coronavirus onder kwetsbare doelgroepen zoveel mogelijk te voorkomen, investeren we extra in hygiënemaatregelen en voorlichting. Vanuit bestaande projecten, en in nauwe samenwerking met lokale organisaties, zorgen we voor zeep- en handwaspunten en schoon water.

Wat doet CARE?

De aanwezigheid van flinke aantallen vluchtelingen zorgt voor een extra zware last op de toch al zwakke economie van Soedan. De extreme waardevermindering van geld (inflatie), met een recordhoogte van wel 136% in juni 2020, heeft voor een drastische daling in de koopkracht gezorgd. Een kwart van alle mensen in Soedan heeft nu last van ernstige voedselschaarste.

Na jarenlange afhankelijkheid van noodhulp hebben mensen in Darfur en Zuid-Kordofan behoefte aan interventies om hun economische veerkracht en zelfredzaamheid te verhogen. Ook is het nodig om lokale conflicten rondom eigenaarschap van land en de toegang tot natuurlijke hulpbronnen zoals water en bossen te adresseren. Het lokaal maatschappelijk middenveld wil graag de dialoog aangaan met de nieuwe regering en vrouwenparticipatie in relevante beslissingen zien.

CARE biedt hierbij hulp in de vorm van:

  • Op dorpsniveau ondersteunen van constructief dialoog tussen de bevolking en lokale overheid over verbeterde dienstverlening en medezeggenschap in de besluitvorming.
  • Versterken van het maatschappelijk middenveld, coaching en leiderschapstraining voor vrouwelijke actievoerders.
  • Het genereren van een stabiel inkomen, specifiek voor vrouwen, dankzij spaar- en leengroepen die worden opgezet.
  • Opzetten en versterken van mechanismes voor lokale conflictpreventie en conflictoplossing, met focus op monitoring en “early warning” van conflicten. De systemen hebben ook betrekking op het duurzaam managen van natuurlijke hulpbronnen zoals water, weideland en bossen.
  • Ontwikkelen en bevorderen van duurzame kostwinning, met een bijzondere focus op het versterken van de economische veerkracht van vrouwen en jongeren.
  • Samen met Waka Waka Foundation, verspreiding van 20.000 Waka Waka’s (solar lights) in Darfur en Zuid-Kordofan
  • Versterken van economische positie van vrouwen in Zuid-Kordofan door verbeterde deelname in de mango-waardeketen. Vrouwen werken nu samen in landbouwcoöperaties, onderhandelen met afnemers en worden getraind in landbouwvaardigheden waarmee ze de mangoproductie verbeteren.

Bij alle hulp die wordt geboden in Soedan besteden wij speciale aandacht aan de behoeften en rol van vrouwen en meisjes, want vrouwen zijn vaak de drijvende kracht achter de verandering binnen het gezin, de gemeenschap en uiteindelijk het hele land.

Wat bereiken we?

Op de Global Impact Map van CARE’s internationale netwerk staan de meest recente cijfers over het aantal mensen dat wereldwijd is bereikt via onze verschillende (noodhulp)projecten. Direct heeft CARE 793.199 mensen bereikt, waarvan 54% vrouwen. Met onze economische activiteiten hebben we 33.285 vrouwen bereikt en 278.280 mensen met voedselzekerheid-interventies.

Het verhaal van Mahasin Ahmed

Mahasin Ahmed is vroedvrouw en trainer. Ze groeide op in een conservatieve gemeenschap in het oosten van Soedan, maar wist te vechten voor haar opleiding. Ze kon zelfs tijd doorbrengen in de hoofdstad van Soedan, Khartoum, om een ​​professionele verloskundige opleiding te volgen. Tegenwoordig is ze supervisor voor andere verloskundigen in de regio waarvan er te weinig zijn. Uitdagingen zijn onder meer de communicatie met afgelegen en geïsoleerde gemeenschappen, het overtuigen van echtgenoten en vaders om hun vrouwen en dochters hulp te laten krijgen en om vertrouwen op te bouwen met traditionele vroedvrouwen. “Het kost soms veel energie om telkens weer opnieuw te beginnen en vertrouwen te winnen”, lacht ze. Haar imposante figuur en kennis verdienen haar respect in de gemeenschap, maar de strijd is constant.

Help mee

Samen werken we aan een eerlijke wereld. CARE werkt samen met verschillende partijen om de bevolking van Soedan hulp te bieden, ook (juist) nu het coronavirus ons werk nog moeilijker maakt.

HELP MEE

Meer weten over wat CARE in diverse landen en werelddelen onderneemt? Hieronder kunt u verder lezen.

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief