Sierra Leone

Wat is er aan de hand?

Het in 1961 onafhankelijk geworden Sierra Leone kent als hoofdstad Freetown gesticht door de ‘bevrijde slaven uit Londen’. Dertig jaar na de onafhankelijkheid raakte het land verwikkeld in een grote burgeroorlog die ruim tien jaar zou duren. Hoofdinzet was de strijd om de diamantmijnen en de macht in het land. De oorlog resulteerde in duizenden doden. Veel kinderen werden gedwongen als kindsoldaten mee te doen aan de oorlog. Sinds 2002 kende het land een rustige periode en kon de wederopbouw beginnen. Maar de situatie voor de burgerbevolking blijft broos. Niet in de laatste plaats als gevolg van verschillende gezondheidscrises die het land hebben geteisterd. Behalve cholera en malaria hield ook ebola het land in haar greep. Het land behoort tot de armste naties ter wereld, de meerderheid van de bevolking moet rondkomen van minder dan een dollar per dag.

Wat doet CARE?

Vlak na de onafhankelijkheid startte CARE voedselprogramma’s voor kinderen in Sierra Leone. Ook tijdens de burgeroorlog (1991-2002) boden we (nood)hulp en na beëindiging van het langdurige conflict startte we binnen de gemeenschap programma’s voor vredesopbouw en rehabilitatie. CARE beoogt hierbij duurzame oplossingen te realiseren. Door de onderliggende oorzaken van armoede en sociale ongelijkheid te analyseren en een oplossing voor te bieden proberen we de gemeenschap een stapje vooruit te helpen. We doen dit niet alleen door het opzetten van programma’s op het terrein van voedselzekerheid, gezondheidszorg en economische ontwikkeling. Ook onderwerpen als goed bestuur, gendergelijkheid en diversiteit kunnen binnen de programma’s rekenen op onze volle aandacht.

Gezondheidszorg

CARE help bij de verbetering van de gezondheidszorg in Sierra Leone. Hierbij valt te denken aan de verbetering van voeding, inenten, het voorzien van de behandeling van bijvoorbeeld malaria en het verbeteren van de gezondheidszorg voor (jonge) moeders en kinderen. We trainen lokale gezondheidswerkers en werkten in 2014 nauw samen met de gemeenschap, (lokale) overheid en partners om verspreiding van het Ebola-virus te voorkomen.

Aan het woord

Hulp aan slachtoffers Ebola in 2014

Musu Sesay:
Niemand van haar gezin raakte geïnfecteerd door Ebola, maar de gevolgen van de ziekte waren ook voor Musu groot. Voor de crisis was ze samen met haar man in staat te leven van de oogst van het land en de verkoop van bananencake. Met de uitbraak van de crisis veranderde dit als gevolg van strikte reisbeperkingen waardoor ze niet meer op de markt konden staan.Musu: “Ebola is net als een geheime oorlog. De ziekte heeft niet alleen veel mensen gedood, maar heeft er ook indirect voor gezorgd dat wij niet meer voldoende te eten hebben. “