Pakistan

Pakistan

Wat is er aan de hand?

Miljoenen mensen in Pakistan leven in armoede. De bevolking met de constante dreiging van grote overstromingen en perioden van extreme droogte. Verergerd door klimaatverandering. Daarnaast heeft het land te maken binnenlandse conflicten. Al tienduizenden Pakistanen zijn door geweld omgekomen. Miljoenen zijn ontheemd geraakt. Er heerst grote werkeloosheid. Basisvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg zijn lang niet voor iedereen toegankelijk.

Een ander probleem is het geweld tegen vrouwen, dat eerder regel dan uitzondering is. Meer dan helft de Pakistaanse vrouwen heeft te maken met (huiselijk) geweld. Veel vrouwen en meisjes hebben geen zeggenschap over belangrijke beslissingen die hen direct aangaan. Ze worden niet voor ‘vol’ aangezien en zijn afhankelijk van anderen die hun leven bepalen. Zoals de keuze van een echtgenoot of het aantal kinderen dat ze krijgen. Ook hebben ze geen stem in activiteiten die een gezin of zelfs een hele gemeenschap de kans bieden om uit de armoede te komen.

Wat doet CARE?

CARE ondersteunt vrouwen in Pakistan om hun stem te laten gelden en op te komen voor hun rechten. We maken ze bewust van hun rechten en trainen hen in vaardigheden op het gebied van pleiten en beïnvloeding. Zodat ze in staat zijn om actief en effectief invloed uit te oefenen op beslissingen die hun leven beïnvloeden. Binnenshuis en binnen de gemeenschap.