Home > Landen > Pakistan

Pakistan

Pakistan

Wat is er aan de hand?

Miljoenen mensen in Pakistan leven in armoede. De bevolking leeft met de constante dreiging van grote overstromingen en perioden van extreme droogte. Naar verwachting zal dit door klimaatverandering de komende jaren alleen maar verergeren. Daarnaast heeft het land te maken met jarenlange binnenlandse conflicten. Als gevolg hiervan zijn tienduizenden Pakistanen door geweld omgekomen en miljoenen ontheemd geraakt. De rest van de bevolking wordt geconfronteerd met grote werkeloosheid en basisvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg die niet voor iedereen toegankelijk zijn.

Een ander probleem is het geweld tegen vrouwen dat eerder regel dan uitzondering is. Meer dan helft de Pakistaanse vrouwen heeft te maken met (huiselijk) geweld. Daarnaast hebben veel vrouwen en meisjes (28 miljoen mensen) geen zeggenschap over belangrijke beslissingen die hen direct aangaan. Ze worden niet voor ‘vol’ aangezien en zijn afhankelijk van anderen die hun leven bepalen. Zoals de keuze van een echtgenoot of het aantal kinderen dat ze krijgen. Ook hebben ze geen stem in activiteiten die een gezin of zelfs een hele gemeenschap de kans bieden om uit de armoede te komen.

Wat doet CARE?

CARE ondersteunt vrouwen in Pakistan om hun stem te laten gelden en om voor zichzelf op te komen. We maken ze bewust van hun rechten en trainen hen om vaardigheden op te doen, zodat ze in staat zijn om actief en effectief invloed uit te oefenen op beslissingen die hun leven beïnvloeden. Dit kan zowel binnen het eigen gezin of gemeenschap zijn als in de omgang met (lokale) overheden en bedrijven.

 

Meer weten over wat CARE in diverse landen en werelddelen onderneemt? Hieronder kunt u verder lezen.

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief